FM GROUP Mobile z nowym logo

FM GROUP Mobile informuje iż, zmieniamy się dla wszystkich na lepsze. FM GROUP Mobile prezentuje również nowe logo.

 

 

Jednocześnie FM GROUP Mobile informuje iż: Obecnie trwają prace nad wdrożeniem nowej strony FM MOBILE, w związku z tym informujemy o możliwości pojawienia się błędów na stronie. Zmiana wiąże się również ze zmiana nazewnictwa z FM GROUP Mobile na FM MOBILE w systemie i dokumentach, co może spowodować opóźnienia w w realizacji zamówień, wysyłce dokumentów oraz problemy z obsłudze klienta.

FM GROUP Mobile chroni prywatność użytkowników strony internetowej www.fmgroupmobile.pl. Przede wszystkim przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony technicznej. Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami i wyjaśnieniami.

FM GROUP Mobile nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Pracownicy FM GROUP Mobile uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym, a w firmie obowiązują Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych. Niniejsza Polityka Prywatności ma za zadanie pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

FM GROUP Mobile przetwarza dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkowników strony internetowej w celu umożliwienia im pełnej i efektywnej komunikacji z innymi użytkownikiem, wykonania łączących użytkowników z FM GROUP Mobile umów, umożliwienia dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego FM GROUP Mobile, dokonywanie rozliczeń finansowych i dokumentację operacji gospodarczych, i realizacji programów motywacyjnych.

Zobacz także

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.