Opłata za dostęp do Wyborcza.pl z rachunkiem w Play, Plus i Orange oraz poprzez PayU

Klienci sieci Play, Plus i Orange mogą zapłacić za prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej” wraz ze swoim rachunkiem za usługi telekomunikacyjne. W grudniu br. zespół Wyborcza.pl jako pierwszy w Polsce podmiot oferujący subskrypcje wprowadził innowacyjne rozwiązanie, pozwalające na uruchomienie opłat direct billing jednocześnie u 3 operatorów. Oprócz tego również od grudnia nowym partnerem płatności internetowych na Wyborcza.pl jest PayU.

 

Direct billing to sposób dokonywania płatności za towary i usługi w sieci poprzez doliczanie opłat bezpośrednio do rachunku klientów sieci telekomunikacyjnych. Dotychczas „Gazeta Wyborcza” współpracowała z operatorami indywidualnie, a od grudnia br. oferuje klientom zintegrowaną możliwość skorzystania z opcji direct billing do płacenia za prenumeratę cyfrową – jednocześnie w 3 sieciach Play, Plus i Orange.

– „Gazeta Wyborcza” wdrożyła innowacyjne rozwiązanie na krajowym rynku – jako pierwszy w Polsce podmiot oferujący subskrypcje wprowadziliśmy możliwość dopisania opłaty za dostęp do treści Wyborcza.pl do faktury za usługi telekomunikacyjne u 3 operatorów jednocześnie. Jesteśmy przekonani, że taka możliwość zwiększy jeszcze komfort korzystania czytelników z naszych usług, będąc jednocześnie wygodnym i bezpiecznym sposobem dokonywania płatności za prenumeratę cyfrową. Nie wymaga on bowiem od użytkownika podawania danych kart płatniczych czy kredytowych, a dzięki połączeniu opłat pozwala zaoszczędzić czas na potrzebny regulowanie rachunków mówi Jagoda Kuchta, partnership manager w dziale strategii online „Gazety Wyborczej”.

Opcja płatności direct billing u operatorów Play, Plus i Orange jest dostępna na stronie ofertowej prenumeraty „Gazety Wyborczej” https://prenumerata.wyborcza.pl/ po wybraniu pakietu (Kup dostęp), przy wyborze sposobu płatności.

Metodę płatności direct billing obsługuje grupa Digital Virgo, która oferuje rozwiązanie DV Pass do płatności z rachunkiem operatorów telekomunikacyjnych ma całym świecie.

Metodę płatności direct billing obsługuje grupa Digital Virgo, która oferuje rozwiązanie DV Pass do płatności z rachunkiem operatorów telekomunikacyjnych ma całym świecie.

Subskrybenci Wyborcza.pl mogą też wybrać inne sposoby płatności za zamówienia – m.in. od grudnia mogą opłacać pakiety Wyborcza.pl poprzez system płatności internetowych PayU.

– Zdecydowaliśmy się na zmianę partnera płatności internetowych, wybierając PayU – to zaufany partner i lider rynku, obsługujący kilkaset milionów transakcji miesięcznie. Dzięki tej współpracy możliwe będzie ułatwienie procesu płatności, zwłaszcza w przypadku transakcji na urządzeniach mobilnych, co – jak sądzimy – zaowocuje kolejnym wzrostem liczby zakupionych prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej”. Wspólnie z PayU już planujemy rozwijanie kolejnych rozwiązań z zakresu optymalizacji procesu płatności – dodaje Dorota Adamczyk-Mroczek chief digital revenue officer „Gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl.

Więcej informacji na temat oferty prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej” można znaleźć na https://prenumerata.wyborcza.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *