SES prezentuje wyniki badania Monitor Satelitarny 2016

Transmisja satelitarna  pozostaje wiodącym sposobem dostarczania sygnału telewizyjnego na obszarze całej Europy. Obecnie 156 milionów europejskich gospodarstw domowych jest objętych zasięgiem satelitów ASTRA. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się także liczba odbiorców treści nadawanych w wysokiej rozdzielczości. Raport Monitor Satelitarny 2016 pokazuje stabilny wzrost udziału w rynku treści Ultra HD.

Transmisja sygnału za pomocą technologii satelitarnej od lat pozostaje wiodącym sposobem odbioru telewizji. Spośród 253 milionów gospodarstw domowych w Europie aż 35 proc. korzysta z sygnału telewizyjnego odbieranego bezpośrednio z satelity. To wskaźnik znacznie przewyższający odbiór za pośrednictwem telewizji kablowej oraz naziemnej, które mają udział w rynku na poziomie 26 proc. Z kolei w ciągu ostatnich czterech lat istotnie zwiększył się udział IPTV, który wzrósł z 7 do 14 proc. Rola „telewizji IP” rosła w tym okresie głównie kosztem operatorów kablowych i naziemnych.

Dynamicznie wzrasta także zapotrzebowanie mieszkańców Starego Kontynentu na treści nadawane w wysokiej rozdzielczości. W okresie ostatnich pięciu lat niemal podwoiła się liczba gospodarstw domowych odbierających telewizję w jakości HD. Obecnie jest to 135 milionów odbiorców. Wiodącą infrastrukturą transmisji sygnału w tym segmencie również pozostaje satelita. Samych gospodarstw domowych odbierających HDTV bezpośrednio z satelity jest nieco ponad 51 milionów, co stanowi 38 proc. wszystkich gospodarstw odbierających telewizję w formacie HD. Spośród nich aż 78 proc. odbiera swoje kanały za pośrednictwem satelitów ASTRA.

Wyraźnie w tyle pozostają inne technologie dostarczenia treści w wysokiej rozdzielczości odbiorcom. 23% użytkowników HDTV odbiera telewizję kablową, 23% telewizję naziemną a 19% IPTV.

Siłą technologii satelitarnej jest także dosyłanie treści w najwyższej dostępnej jakości do niemal każdego zakątka świata. Bez ryzyka zakłóceń wywołanych np. warunkami pogodowymi czy też ukształtowaniem terenu. Z tej przyczyny operatorzy kablowi oraz IPTV na całym święcie chętnie uzupełniają swoją ofertę treściami nadawanymi przez satelity. Przykładem mogą być tutaj materiały, również w jakości UHD, transmitowane za pośrednictwem ASTRA 19.2E oraz ASTRA 23.5E. Aż 94 proc. operatorów kablowych i 90 proc. dostawców IPTV w Europie uwzględnia je w swojej ofercie.

Wyniki badania Monitor Satelitarny 2016 wskazują również na rosnące zapotrzebowanie na treści w jakości Ultra HD. Od 2014 roku liczba widzów posiadających możliwość odbioru materiałów w jakości UHD / 4K potroiła się. Oznacza to, iż obecnie już co piętnasty Europejczyk może oglądać telewizję w jakości UHD. Wśród tych odbiorców blisko połowę (46 proc.) stanowią gospodarstwa domowe posiadające anteny do odbioru sygnału satelitarnego.

SES, właściciel między innymi satelitów ASTRA, pozostaje światowym liderem wśród operatorów satelitarnych. Firma stale inwestuje w rozwój infrastruktury i zawiera nowe umowy handlowe, by zapewnić odbiorcom treści najwyższej jakości. W Europie kanały transmitowane za pośrednictwem satelitów ASTRA docierają do 156 milionów gospodarstw domowych. Obecnie z satelitów SES aż 34 stacje nadawane są w jakości UHD, co stanowi 50 proc. wszystkich kanałów tego typu.

SES inwestuje także w udoskonalanie i unowocześnianie swojej floty satelitarnej zwiększając tym samym dotarcie do swoich odbiorców. Wyniesienie satelity SES-10 pod koniec marca 2017 roku przyczyni się do wzmocnienia pokrycia oraz znacznie zwiększy ilość dostępnych pojemności satelitarnych dla regionu Ameryki Łacińskiej. Z kolei planowane na drugi kwartał 2017 wyniesienie satelity SES-15 posłuży zbudowaniu dodatkowego zasięgu  na terenie Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz na Karaibach. Umożliwi to także dostarczanie satelitarnych usług komunikacyjnych na tym terenie dla klientów rządowych oraz z branży lotniczej i transportu morskiego oraz sieci VSAT.

Do końca 2017 roku SES planuje wynieść na orbitę łącznie 6 satelitów. Zapewnią zastępcze pojemności dla satelitów odchodzących z użytku, a także zwiększą całkowite pojemności dla właściwych im regionów. Oprócz wspomnianych wcześniej SES-10 i SES‑15 wyniesione zostaną:

  • SES-11, który obejmie swoim zasięgiem Amerykę Północną wraz z obszarem Hawaii, Meksyk i Karaiby. Jego wyniesienie planowane jest na pierwszą połowę roku
  • SES-12, który będzie świadczył usługi odbiorcom z region Azji i Pacyfiku, w tym Indii oraz Indonezji. Wyniesienie satelity zaplanowano na drugą połowę roku
  • SES-14, w zasięgu którego znajdą się obie Ameryki i region północnoatlantycki.  Planowane wyniesienie ma odbyć się w drugiej połowie roku
  • GOVSAT-1, satelita wielozadaniowy, który będzie wykorzystywał pasmo X, a także wysokiej mocy wojskowe częstotliwości pasma Ka. Jego zadaniem będzie zapewnienie usługi telekomunikacyjnych dla rządów. Wyniesienie satelity planowane jest do końca roku.

SES stale współpracuje z liderami rynku przemysłu transportowego oraz lotniczego. Jedną z takich firm jest SpaceX, która dokonała pierwszego komercyjnego wyniesienia satelity SES-10 w pierwszym w historii lotów kosmicznych powtórnym starcie pierwszego członu rakiety dwustopniowej. Z kolei we współpracy z Airbus oraz Boeing SES zamawia  satelity w których stosuje sie najbardziej zaawansowane technologie. Dominującym obszarem działalności SES pozostaje wideo, natomiast firma wspiera również inne segmenty rynku promując  szeroko pojętą komunikację mobilną czy współpracując z instytucjami rządowymi na całym świecie.

Zobacz także

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.