T‑Mobile świadczy usługi dla 168 Jednostek Administracji Państwowej

T‑Mobile Polska 1 października br. rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 168 Jednostek Administracji Państwowej, po przeniesieniu ponad 26 tysięcy numerów komórkowych do swojej sieci. Kontrakt T‑Mobile dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej o wartości ponad 13,1 milionów złotych obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostarczeniem urządzeń przez 27 miesięcy.

30 maja 2017 roku Centrum Obsługi Administracji Rządowej poinformowało rynek o ofertach złożonych przez operatorów na obsługę 168 Jednostek Administracji Państwowej przez 27 miesięcy. Przetarg wygrał T‑Mobile Polska, który za określone w specyfikacji usługi zaproponował cenę 13 145 749 złotych brutto, wygrywając z Orange Polska i Polkomtelem, które wyceniły kontrakt odpowiednio na 15 768 105,36 oraz 18 547 670,61 złotych brutto.

W ramach realizowanej umowy T‑Mobile Polska dostarczał również urządzenia do Jednostek Administracji Państwowej . Największym wyzwaniem operacyjno-logistycznym było przeniesienie blisko 20 tysięcy numerów komórkowych należących do Administracji Państwowej w nocy z 30 września na 1 października 2017 roku. Warto podkreślić, że tego dnia przenosiła się rekordowa liczba numerów w historii systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych, co było prawdziwym sprawdzianem dla systemów przenoszenia numerów stosowanych przez operatorów w Polsce. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz zaangażowaniu pracowników T‑Mobile, którzy nadzorowali proces przeniesienia numerów Administracji Państwowej przez cały weekend, operacja przeniesienia numerów została przeprowadzona sprawnie.

12 kwietnia 2017 roku Centrum Obsługi Administracji Rządowej opublikowało warunki dotyczące zamówienia usług telefonii komórkowej dla 168 Jednostek Administracji Państwowej, m.in. dla głównych urzędów, izb i instytutów państwowych oraz ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kryteria wyboru dostawcy oprócz zaproponowanej ceny obejmowały również czas dostawy oraz realizację szkoleń on-line. Specyfikacja obejmowała świadczenie usług w okresie 27 miesięcy m.in. 12 259 aktywacji głosowych w Abonamencie G1, 10 347 aktywacji głosowych w Abonamencie G2, 3 163 aktywacji w AbonamencieM1, 4 661 aktywacji w Abonamencie M2 oraz dostarczenie 15 432 urządzeń, w tym telefonów, modemów lub routerów zgodnie z zamówieniami Jednostek Administracji Państwowej. Zgodnie z wymaganiami COAR Abonamenty głosowe G1 i G2 oferują m.in. nielimitowane połączenia, SMS i MMS do wszystkich sieci w kraju oraz pakiet 16 GB danych, który będzie można zwiększyć. Natomiast Abonamenty do transmisji danych M1 i M2 powinny obejmować pakiety minimum 40 GB danych z zablokowanymi usługami głosowymi oraz MMS, a w przypadku Abonamentu M3 transmisja danych będzie nielimitowana na terenie kraju.

Zobacz także

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.