Trójka z najlepszą słuchalnością od 2012 r.

Program Trzeci Polskiego Radia jest jedyną stacją ogólnopolską, która w roku 2016 zwiększyła swoje udziały w czasie słuchania w porównaniu z rokiem 2015. Z kolei dwa programy Polskiego Radia – Trójka i Jedynka są najdłużej słuchanymi w ciągu dnia rozgłośniami ogólnopolskimi.

Spośród wszystkich stacji ogólnopolskich największy wzrost słuchalności w 2016 roku odnotowała Radiowa Trójka. Udział w czasie słuchania wyniósł 7,9% i był większy o 0,1% w stosunku do roku 2015 oraz najlepszy od roku 2012.

- Wzrost słuchalności obserwujemy od 3 miesięcy, co oczywiście cieszy cały zespół. W udziałach w rynku Trójka osiągnęła najlepszy wynik od 2012 roku. Pokazuje to, że powiększa się grono wiernych słuchaczy, a także, że pozyskujemy nowych, często bardzo młodych odbiorców, dla których mamy szeroką i jak słychać ciekawą propozycję programowąmówi Adam Hlebowicz, dyrektor Trójki.

Z kolei najdłużej słuchanymi w ciągu dnia rozgłośniami ogólnopolskimi w 2016 roku były dwie anteny Polskiego Radia – Jedynka i Trójka. Średnio w ciągu dnia słuchacze poświęcili 197 minut Programowi Trzeciemu i 184 minuty Radiowej Jedynce.

Zobacz także

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.