Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Od 15 czerwca 2017 roku zmiany w świadczeniu Usługi Roamingu Międzynarodowego

Sferia informuje, , iż w związku z przyjęciem przez Radę UE z dniem 8 lutego 2017 roku kompromisu odnośnie przepisów rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe na rynkach roamingowych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.) od 15 czerwca 2017 roku operatorzy mają obowiązek wprowadzić mechanizm Roam Like at Home – tj. nowy model naliczania kosztów detalicznych usług roamingu, polegający na zrównaniu cen w usługach roamingowych do cen krajowych.
 
Z racji tego, iż SFERIA S.A. jest małym operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne za pomocą sieci innego operatora (model MVNO) oraz nie posiada na chwilę obecną w ramach usług roamingu międzynarodowego możliwości technicznych wdrożenia jak i uzgodnień stawek hurtowych, w tym i wprowadzenia nieświadczonej dotychczas usługi transmisji danych, zmuszeni jesteśmy od 15 czerwca 2017 roku czasowo zaprzestać, świadczonych na podstawie odrębnego regulaminu „Roaming Międzynarodowy w Sferii”, usług telefonicznych w roamingu międzynarodowym.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne, w przypadku braku akceptacji zmian w Umowie, Abonentom, którzy przystąpili do Regulaminu „Roaming Międzynarodowy w Sferii”, do dnia 14 czerwca 2017 roku przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. W związku z tym, że zmiany dokonane przez Dostawcę Usług nie wynikają bezpośrednio ze zmian prawa, w razie wypowiedzenia Umowy, Dostawcy Usług nie przysługuje prawo dochodzenia od Państwa za rozwiązanie Umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, zwrotu ulg udzielonych zgodnie z Umową, Regulaminem i regulaminem promocji/ofertą promocyjną, proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca Umowy. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych
z wyłączeniem usług telefonicznych w roamingu międzynarodowym.
Mając na względzie satysfakcję i zadowolenie naszych Klientów ze świadczonych przez Nas usług telekomunikacyjnych dołożymy wszelkich starań aby uruchomić ponownie, rozszerzone i dostosowane do przepisów unijnych, usługi roamingu międzynarodowego w najbliższym możliwym, po 15 czerwca 2017 roku, terminie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *