Technologia - Promocje

Samsung Electronics z rekordowymi wynikami za II kwartał 2017 roku

Firma Samsung Electronics ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał finansowy, zamknięty 30 czerwca 2017 roku. Przychody firmy w tym okresie wyniosły 61,00 bln KRW (won koreański), co oznacza wzrost rok do roku o 10,06 bln KRW. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki za osiągnął zaś rekordową wartość 14,07 bln KRW, co daje 5,92 bln KRW wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 
W drugim kwartale segment komponentów Samsung odnotował znaczący wzrost przychodów: zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Stało się to możliwe za sprawą wzmożonego zapotrzebowania na układy pamięciowe DRAM i SSD o dużej gęstości, wykorzystywane głównie w serwerach. System LSI także przyczynił się do zysków poprzez zwiększenie sprzedaży produktów AP oraz CIS, a segment wyświetlaczy (Display Panel Business) rozszerzył sprzedaż o elastyczne panele OLED do smartfonów klasy premium oraz o jakościowe wyświetlacze LCD. Firma Samsung może pochwalić się także znaczącym wzrostem zysków (kwartał do kwartału) w segmencie urządzeń mobilnych, napędzanym przez imponującą sprzedaż smartfonów Galaxy S8 i S8+.
W segmencie pamięci (Memory business) firma Samsung Electronics także odnotowała spory wzrost przychodów: zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, pomimo wyśrubowanych relacji pomiędzy podażą a popytem. Do zwiększenia zysków przyczyniły się również wysokie średnie ceny sprzedaży w porównaniu ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rynku serwerów. Segment systemu LSI osiągnął większą sprzedaż procesorów mobilnych oraz czujników obrazu.
W segmencie wyświetlaczy zysk z OLED wzrósł kwartał do kwartału, dzięki zwiększonym wysyłkom elastycznych wyświetlaczy do smartfonów klasy premium. Panele LCD wygenerowały zwiększoną rentowność kwartał do kwartału, głównie ze względu na rosnące słupki sprzedażowe wysokiej klasy paneli UHD o dużych rozmiarach oraz stabilne średnie ceny sprzedaży.
Segment urządzeń mobilnych (Mobile business) odnotował znaczący wzrost przychodów kwartał do kwartału, dzięki globalnemu wprowadzeniu na rynek smartfonów Galaxy S8 i S8+. Niemniej jednak biorąc pod uwagę rokroczną statystykę – marża operacyjna nieznacznie spadła, ze względu na wysokie ceny komponentów. Zmalały natomiast zyski z segmentu telewizorów (TV business), w wyniku podwyższenia cen paneli oraz spadku zapotrzebowania na rynkach Europy i Chin. W ramach linii AGD inwestycje B2B spowodowały spadek przychodów rok do roku.
Spółka Harman odnotowała bardzo dobre wyniki z działalności w II kwartale: sprzedaż o wartości 1,9 mld USD oraz zysk operacyjny ok. 200 mln USD. Jednak koszty związane z nabyciem spółki przez firmę Samsung Electronics spowodowały obniżenie zysku operacyjnego netto do ok. 5 mln USD. Firma Samsung spodziewa się, że koszty te nadal będą miały wpływ na wyniki Harman, w wysokości średnio 100 mln USD w każdym kwartale przez kolejnych kilka kwartałów.
W trzecim kwartale firma Samsung Electronics spodziewa się utrzymania dobrych warunków na rynku półprzewodników, choć ogólne zyski mogą nieco zmaleć kwartał do kwartału, ponieważ słabną przychody z segmentów wyświetlaczy (Display Panel business) oraz urządzeń mobilnych (Mobile business). W przypadku segmentu wyświetlaczy firma przewiduje podwyższenie planowanych kosztów uruchomienia nowej linii produkcyjnej OLED. Ponadto spółka oczekuje zwiększenia konkurencji cenowej w dziedzinie LTPS LCD w segmencie średnim i niższym dla sztywnych paneli OLED. Natomiast w przypadku segmentu urządzeń mobilnych zyski mogą zmaleć ze względu na podwyższone koszty marketingu związane z wprowadzeniem nowego urządzenia Note, a także mniejszy wkład zysków z Galaxy S8 i S8+.
W drugim półroczu spółka spodziewa się wzrostu przychodów głównie dla linii komponentów, ponieważ warunki na rynku układów pamięciowych najprawdopodobniej pozostaną korzystne, a spółka może zwiększyć sprzedaż elastycznych paneli OLED. Wyzwaniem może okazać się jednak nacisk na średnie ceny sprzedaży w obszarze paneli LCD oraz sztywne panele OLED, wspierany przez zwiększoną podaż LCD w branży wyświetlaczy.
W ramach segmentu pamięci (Memory business) duże zapotrzebowanie na serwery i urządzenia mobilne będzie się utrzymywać ze względu na ekspansję rynkową nowych platform serwerowych, usług chmurowych oraz nowych smartfonów w drugiej połowie roku. Zwiększając podaż układów pamięciowych 1Xnm DRAM oraz 64-warstwowych V NAND, firma Samsung wzmocni przewagę konkurencyjną swoich produktów.
System LSI oraz segment półprzewodników i mikroprocesorów (Foundry business) również powinny przynieść dodatnie wyniki finansowe, podczas gdy w segmencie wyświetlaczy prognozowany jest wzrost przychodów z tytułu rozszerzonej podaży elastycznych paneli OLED.
W segmencie urządzeń mobilnych firma Samsung będzie dążyć do utrzymania wysokiej sprzedaży smartfonów klasy premium poprzez wypuszczenie na rynek nowego Galaxy Note oraz kontynuację sprzedaży Galaxy S8 i S8+. Spółka zapowiada także poprawę asortymentu urządzeń w segmentach średnim i niskim, co pozwoli utrzymać rentowność.
W segmencie TV firma Samsung skupi się na poprawie rentowności poprzez rozszerzenie oferty z najwyższej półki, w tym telewizorów o bardzo dużych rozmiarach oraz telewizorów UHD. Dodatkowo spółka przewiduje umocnienie pozycji lidera w segmencie premium dzięki takim produktom jak The Frame czy QLED TV. Tymczasem segment urządzeń cyfrowych będzie dążyć do poprawy zysków w obszarze B2B.
Prognozy średnio i długoterminowe dla spółki zakładają skupienie się na poprawie konkurencyjności podstawowych linii działalności. W tym celu firma Samsung zamierza wzmocnić pozycję lidera technologii w branży półprzewodników oraz branży OLED, a także dążyć do zwiększenia możliwości projektowania i produkcji, aby przekształcić segment Systemu LSI oraz segment półprzewodników i mikroprocesorów w przyszłe źródła wzrostu.
W odpowiedzi na zmiany zachodzące w branży informatycznej, firma Samsung postanowiła rozwijać nowe źródła wzrostu poprzez realizację strategicznych inwestycji oraz wzmocnienie zaawansowanych technologii stosując połączenia i przejęcia. Z uwagi na zmienność globalnego środowiska gospodarczego będzie to jednak stanowiło spore wyzwanie.
Łączne nakłady inwestycyjne (CAPEX) zrealizowane w drugim kwartale wyniosły 12,7 bln KRW, w tym 7,5 bln KRW w linii półprzewodników oraz 4,5 bln KRW w segmencie wyświetlaczy. Pomimo że plan CAPEX na 2017 rok nie został sfinalizowany, oczekuje się, że roczne nakłady inwestycyjne będą istotnie wyższe niż w ubiegłym roku.
Segment pamięci (Memory business) planuje rozbudowę fabryki Pyeongtaek w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na układy pamięciowe V-NAND. Spodziewane są ponadto nakłady inwestycyjne na przekształcenie części obecnych mocy produkcyjnych do celów produkcji układów V-NAND. Pomimo wzrostu nakładów inwestycyjnych w segmencie pamięci, prognozy podaży układów pamięciowych dla firmy Samsung na ten rok nie ulegają zmianie. Segment półprzewodników i mikroprocesorów zwiększy wydajność 10nm w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowatorskie technologie przetwarzania. Dodatkowo w drugim kwartale przewidywane jest przeznaczenie znaczących kwot na przekształcenie linii 11 z produkcji DRAM na produkcję czujników obrazu.
Firma Samsung nieustannie inwestuje także w produkcję elastycznych paneli OLED, aby móc skuteczniej reagować na rosnący popyt na takie produkty wśród klientów.
Segment półprzewodników utrzymuje bardzo dobre wyniki
Segment półprzewodników odnotował w tym kwartale 8,03 bln KRW zysków operacyjnych z tytułu skonsolidowanych przychodów o wartości 17,58 bln KRW.
Segment pamięci (Memory business) wygenerował znaczący wzrost zysków w II kwartale dzięki rosnącemu popytowi na układy pamięciowe DRAM i SDD o dużej gęstości do serwerów, przy słabszym sezonowym popycie na pamięci mobilne. W branży utrzymały się ograniczone warunki podażowe, co zapewniło korzystną relację popytu do podaży, jak również korzystne ceny. W przypadku NAND zyski były napędzane zwiększoną sprzedażą produktów o wartości dodanej, jak choćby pamięci przenośne o pojemności ponad 64 GB, NVMe SDD dla centrów obliczeniowych czy SDD dla przedsiębiorstw. W przypadku DRAM zapotrzebowanie na zróżnicowane produkty, jak na przykład układy pamięciowe o dużej gęstości do serwerów oraz HBM, przyczyniło się do zwiększenia zysków.
W ramach prognoz dla NAND na drugą połowę roku firma Samsung Electronics przewiduje wysokie zapotrzebowanie w sektorze z tytułu wprowadzania na rynek flagowych smartfonów oraz budowanie nowych centrów obliczeniowych, niemniej jednak ograniczenia podaży nadal będą się utrzymywać. Spółka skupi się na rozwoju produkcji 64-warstwowych V-NAND w fabryce Pyeongtaek oraz będzie dążyć do poprawy rentowności poprzez zwiększenie sprzedaży różnorodnych produktów, takich jak serwerowe SSD oparte na V-NAND.
Prognozy dla DRAM przewidują, że zapotrzebowanie na produkty o dużej gęstości i pojemności większej niż 64 GB powinno utrzymać się na wysokim poziomie, ze względu na rozszerzanie nowych platform serwerowych oraz stałe zapotrzebowanie na serwery do centrów obliczeniowych. Popyt na mobilne układy pamięciowe również pozostanie silny z racji wprowadzania na rynek smartfonów najwyższej klasy. Spółka planuje aktywnie reagować na zwiększone zapotrzebowanie przez rozszerzenie migracji 1Xnm, jak też podwyższanie rentowności w ramach sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, jak na przykład mobilne DRAM o pojemności ponad 4 GB i DRAM do serwerów o pojemności ponad 64 GB.
W przypadku Systemu LSI odnotowano wzrost przychodów kwartał do kwartału. Stało się tak głównie ze względu na zwiększoną sprzedaż procesorów do flagowych smartfonów oraz stabilną sprzedaż procesorów 14 nm do smartfonów średniej i niskiej klasy. Sprzedaż czujników obrazu również miała swój wkład w wartość przychodów. W przyszłości przewidywany jest ciągły wzrost dzięki stabilnej podaży procesorów mobilnych 10 nm oraz zwiększonej podaży OLED DDI do flagowych smartfonów. Coraz większe rozpowszechnienie na rynku rozwiązań z podwójnym aparatem napędzi również wysyłkę czujników obrazu. Prognozy średnio- i długoterminowe dla Systemu LSI przewidują dywersyfikację bazy klientów oraz asortymentu produktów poprzez oferowanie różnorodnych aplikacji z obszarów: Internetu Rzeczy, motoryzacji lub VR.
W segmencie półprzewodników i mikroprocesorów, która wydzieliła się z segmentu Systemu LSI w drugim kwartale, pozytywne wyniki osiągnięto dzięki masowej produkcji procesorów 10 nm do flagowych smartfonów oraz zwiększonej sprzedaży procesorów mobilnych 14 nm. W przyszłości Samsung planuje aktywnie reagować na popyt na procesory mobilne 10 nm, zwiększając możliwości produkcyjne oraz efektywność ich produkcji. Ponadto spółka planuje utrzymać swoją czołową pozycję w dziedzinie technologii, kończąc rozwijanie procesorów 8 nm i przygotowując zaawansowaną infrastrukturę, w tym EUV.
Segment wyświetlaczy nadal przynosi solidne zyski
Segment wyświetlaczy odnotował w tym kwartale 7,71 bln KRW skonsolidowanych przychodów oraz 1,71 bln KRW zysku operacyjnego, co wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży paneli OLED w klasie premium oraz paneli LCD o dużej wielkości z najwyższej półki.
Zyski linii OLED wzrosły kwartał do kwartału z powodu zwiększonych wysyłek elastycznych wyświetlaczy klasy premium do flagowych smartfonów, a linia LCD odnotowała podwyższenie rentowności kwartał do kwartału przede wszystkim w wyniku sprzedaży paneli UHD premium o dużej wielkości przy stałych średnich cenach sprzedaży.
W drugiej połowie roku na zysk linii OLED może mieć wpływ początkowy koszt wprowadzenia nowej linii produkcyjnej OLED w III kw., chociaż Samsung Electronics przewiduje wzrost sprzedaży elastycznych wyświetlaczy premium. Zwiększenie konkurencyjność paneli LTPS LCD będzie jednak wyzwaniem zwłaszcza w średniej i niskiej klasie OLED. Firma Samsung planuje utrzymanie rentowności przez aktywne reagowanie na popyt wśród klientów na nowe produkty, dzięki stałemu rozwijaniu nowej linii produkcyjnej OLED.
Dla segmentu LCD w drugiej połowie roku przewidywany jest dalszy wzrost w obszarze paneli TV UHD o wysokiej rozdzielczości i dużych rozmiarach, w klasie premium. Oczekuje się też zwiększania zapasów paneli u producentów zestawów w miarę rozszerzania możliwości branży LCD. Samsung skupi się na podwyższeniu rentowności poprzez zwiększoną konkurencyjność kosztową oraz rozszerzenie swojego asortymentu produktów z najwyższej półki – w tym bardzo dużych, pozbawionych ramek, zakrzywionych paneli o wysokiej rozdzielczości.
Dział urządzeń mobilnych z istotnym wzrostem
Dział urządzeń mobilnych w tym kwartale wygenerował 30,01 bln KRW skonsolidowanych przychodów oraz 4,06 bln KRW zysku operacyjnego, notując zdecydowany wzrost kwartał do kwartału. Siłą napędową okazała się tutaj sprzedaż smartfonów Galaxy S8 i S8+. Oba modele przewyższyły pod względem sprzedażowym poprzednią serię (Galaxy S7) niemal we wszystkich regionach. Stało się tak dzięki nowemu wyświetlaczowi Infinity oraz nowym funkcjonalnościom, jak choćby odporności na wodę i kurz (IP68) oraz biometrii (logowanie za pomocą rozpoznawania tęczówki). Warto dodać, że model Galaxy S8+ stanowił ponad 50 proc. całkowitej sprzedaży serii Galaxy S8. Jednak pomimo dobrych wyników sprzedaży smartfonów klasy premium całkowita wysyłka smartfonów Samsung pozostała na podobnym poziomie kwartał do kwartału, ze względu na spadek sprzedaży w klasach średniej i niskiej.
W drugiej połowie roku prognozowane jest zwiększone zapotrzebowanie na smartfony i tablety, ponieważ rynek wchodzi w okres silnej sezonowości. Konkurencja najpewniej wprowadzi na rynek nowe modele smartfonów. Dlatego firma Samsung zamierza zaoferować nowy Galaxy Note o poprawionej charakterystyce, aby utrzymać silną sprzedaż w klasie premium, obok sprzedaży Galaxy S8 i S8+.
W segmencie średnim i niskim Samsung będzie aktywnie odpowiadać na popyt nowo powstających rynków oraz utrzymywać rentowność dzięki rozszerzonemu asortymentowi produktów, jak na przykład produktów serii Galaxy J w edycji 2017, wyposażonych w eleganckie metalowe obudowy, aparaty do selfie o wysokiej rozdzielczości oraz specjalistyczne aplikacje, takie jak Samsung Pay.
W trzecim kwartale przychody i zysk mogą spaść w porównaniu do tego kwartału z racji zwiększonych wydatków marketingowych związanych z wprowadzeniem nowego Galaxy Note oraz ograniczenia efektu wprowadzenia Galaxy S8 i S8+.
Firma Samsung, która przyjęła za swój najwyższy priorytet bezpieczeństwo klientów, będzie zwiększać konkurencyjność swoich produktów w oparciu o czołową pozycję w branży technologii oraz rozszerzać dostępność swoich usług we wszystkich swoich produktach. W szczególności zaś spółka będzie promować różnorodne usługi poprzez kreowanie nowego ekosystemu, który zapewnia pełną łączność pomiędzy kluczowymi usługami, takimi jak Samsung Pay, Samsung Cloud, Bixby i innymi usługami podmiotów trzecich, przy jednoczesnym rozpowszechnianiu usług połączonych w różnych kategoriach produktów.
W przypadku segmentu sieci solidne przychody i zyski zostały utrzymane kwartał do kwartału ze względu na zwiększone w II kw. inwestycje w LTE przez kluczowych partnerów globalnych. Spółka skupi się na sieciach kolejnej generacji, jak IoT, przy nieustannym rozwijaniu LTE-A na podstawowych rynkach zaawansowanych.
Dział elektroniki użytkowej skupia się na produktach premium
Dział Consumer Electronics, obejmujący segment wyświetlaczy oraz urządzeń cyfrowych, ogłosił osiągnięcie 10,92 bln KRW skonsolidowanych przychodów oraz 0,32 bln KRW zysku operacyjnego.
W porównaniu do ubiegłego roku ogólne zapotrzebowanie na rynku telewizorów w drugim kwartale spadło, a to z racji zwiększonego w minionym roku popytu za sprawą globalnych wydarzeń sportowych, a także spowolnienia na rynku chińskim. Chociaż spółka utrzymała swoją czołową pozycję na rynku premium, zwiększając sprzedaż telewizorów UHD i telewizorów o bardzo dużych rozmiarach, zysk spadł rok do roku w wyniku podwyższenia cen paneli.
Na rynku urządzeń ogólny popyt był umiarkowanie większy, co wynika ze wzrostu na rynku Ameryki Północnej, dużego zapotrzebowania na klimatyzatory na rynku koreańskim oraz poprawy kondycji gospodarki na rynkach wschodzących w Azji Południowo-Zachodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw (CIS). Samsung utrzymał wzrost przychodów dzięki zwiększonej sprzedaży produktów premium, takich jak klimatyzator Wind-Free. Jednak zysk spadł rok do roku, w wyniku podwyższonych kosztów surowców oraz inwestycji na rynku B2B.
W drugiej połowie 2017 r. zapotrzebowanie na rynku telewizorów powinno delikatnie wzrosnąć w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w miarę stabilizowania się cen paneli. Firma Samsung zabezpieczy rentowność przez rozwijanie sprzedaży produktów premium, w tym telewizorów UHD i telewizorów o bardzo dużych ekranach. Pozycję lidera na rynku umocnią telewizory The Frame i QLED. W celu maksymalizacji sprzedaży QLED TV Samsung zwiększy wydatki marketingowe i wprowadzi promocję sprzedaży dopasowaną do rynków lokalnych.
W ramach segmentu urządzeń cyfrowych firma Samsung zamierza zacieśnić swoje relacje partnerskie z dystrybutorami oraz dążyć do poprawy rentowności poprzez zwiększoną sprzedaż produktów premium, w tym lodówek Family Hub oraz pralek FlexWash. Dodatkowo firma wzmocni swoją działalność B2B przy pomocy urządzeń domowych do zabudowy oraz systemowych klimatyzatorów.
*Uwaga: Szczegółowe informacje na temat nakładów inwestycyjnych Samsung Electronics oraz zysków akcjonariuszy zostaną udostępnione w momencie złożenia sprawozdań do krajowych organów finansowych, jednak przed konferencją telefoniczną dotyczącą zysków za II kw.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *