Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Agnieszka Gładysz dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w UKE

Agnieszka Gładysz, dotychczas wice-dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, awansowała na stanowisko dyrektora tego Departamentu.

Agnieszka Gładysz związana jest z UKE od 2006  r. Przez ponad 10 lat kariery zawodowej, przeszła pełną ścieżkę awansu: od specjalisty, poprzez Naczelnika Wydziału, do Zastępcy Dyrektora.

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów analityczno-regulacyjnych rynku telekomunikacyjnego, w szczególności rynków dzierżawy łączy oraz LLU / BSA. Prowadzi reporting i procesy data collection, jest też odpowiedzialna za wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) oraz wskaźników KPI monitorujących poziom obsługi i niedyskryminację operatorów alternatywnych przez Orange Polska S.A. Kieruje analityką Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w szczególności wyznaczaniem obszarów interwencji. W ostatnim okresie odpowiada również za wdrożenie zasady „Roam Like at Home” w roamingu międzynarodowym. Jest ekspertem w ramach grup roboczych BEREC ds. analiz rynkowych i ekonomicznych, NGN, benchmarkingu i środków zaradczych.

Nowa dyrektor DART jest absolwentką wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracownikiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *