Cyfrowy PolsatGłówna stronaWAŻNE

Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2017 rok

Dla Grupy Cyfrowy Polsat to kolejny rok bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród najważniejszych wydarzeń 2017 roku były: dalsza skuteczna realizacja strategii multiplay, wdrożenie zasady Roam like at home (RLAH), nabycie praw sportowych do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA oraz strategiczne akwizycje.

Grupa po raz kolejny odnotowała wysoki wzrost liczby usług kontraktowych oraz klientów usług zintegrowanych. Osiągnęła wyniki oglądalności zgodne z długoterminową strategią, zajmując czołową pozycję na rynku nadawców, oraz wzrost przychodów reklamowych i udziałów w rynku reklamy TV. Był to także bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych – przychody Grupy przekroczyły 9,8 mld zł, wynik EBITDA osiągnął 3,6 mld zł, a zysk netto – ok. 1 mld zł. Ponadto Cyfrowy Polsat regularnie zmniejszał zadłużenie oraz zanotował wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych – 1,7 mld zł.
Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2017 rok

 • Coraz więcej klientów z pakietami usług – skuteczna realizacja strategii multiplay:
 • Stabilny wzrost liczby klientów multiplay o 204 tys. (16%) w ciągu roku – do ponad 1,5 mln (co stanowi 26% bazy klientów kontraktowych).
 • Do 4,52 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Miało to wypływ na utrzymanie wskaźnika churn na niskim poziomie wynoszącym 8,8%.

Duży przyrost liczby usług kontraktowych – o 430 tys. rok do roku – do 13,7 mln (stanowią one 83% wszystkich świadczonych usług):

 • Liczba usług telefonii komórkowej wzrosła o 202 tys. rok do roku, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay. Nowe oferty Plusa wprowadzone w lutym 2018 r. powinny utrzymać tę korzystną dynamikę wzrostu.
 • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku o 176 tys., osiągając poziom 4,9 mln.
 • Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się o 52 tys. rok do roku i wynosi 1,8 mln. W ciągu całego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 732 PB danych, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej.

Stabilna baza ok. 5,8 mln klientów kontraktowych:

 • Rośnie wskaźnik nasycenia usługami przypadającymi na klienta − każdy z nich posiadał średnio 2,37 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta (ARPU) ustabilizował się pod wpływem regulacji Roam like at home i wyniósł 89 zł w IV kwartale ub.r.

Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.

 • Wysoki poziom ARPU wynikający z oczyszczenia bazy o użytkowników jednorazowych oraz wygaśnięcia promocji rejestracyjnych – wzrost w IV kwartale o 4,7% rok do roku, do 20,1 zł.

Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej tak w IV kwartale, jak i całym ubiegłym roku z wynikami: 24,4% (12% kanału głównego oraz 12,4% kanałów tematycznych) i 24,5% (12,4% kanału głównego oraz 12,1 % kanałów tematycznych).
Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 5,1% i wyniosły 353 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV utrzymał się na poziomie 27%. W całym 2017 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów reklamowych o 2,9% do 1,125 mld zł, osiągając 27,2% udziału w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu.
Średnia miesięczna liczba użytkowników największego serwisu rozrywki internetowej IPLA wynosiła ok. 3,6 mln w całym roku, a w czwartym kwartale 2017 roku – blisko 4,3 mln.
Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:

 • przychody: 9,829 mld zł,
 • EBITDA: 3,617 mld zł,
 • marża EBITDA: 36,8%,
 • zysk netto: 945,2 mln zł,
 • wolne przepływy pieniężne: 1,688 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,91x.

– Ubiegły rok był bardzo wymagający, niezwykle ciekawy i bogaty w wydarzenia, zarówno te rynkowe, jak i w ramach naszej Grupy. Skutecznie odpowiadaliśmy na wyzwania stawiane przez klientów i rynek, m.in. rozwijaliśmy ofertę usług multiplay, wdrożyliśmy zasadę Roam like at home, a także kupiliśmy wyłączne prawa sportowe na 3 kolejne lata do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. − Akwizycje, które ogłosiliśmy w czwartym kwartale – nabycie pakietu akcji spółki Netia oraz kanałów z Grupy ZPR Media – mają na celu wzbogacenie oferty dla naszych klientów, stworzenie jeszcze lepszych warunków do naszego rozwoju w przyszłości oraz wsparcie realizacji naszej długoterminowej strategii na rynkach mediów i telekomunikacji.

– Bardzo nas cieszy wzrost o 430 tys. w skali roku liczby świadczonych usług kontraktowych oraz nieustające zainteresowanie naszymi usługami pakietowymi. Dzięki regularnemu rozwojowi oferty multiplay korzysta z niej już ponad 1,5 miliona naszych klientów, którzy m.in. dzięki programowi smartDOM mogą łączyć wygodę i komfort z wymiernymi korzyściami finansowymi – podsumowuje Tobias Solorz. − Jak zawsze dbamy, by jakość naszych usług była na jak najwyższym poziomie i były one dopasowane do potrzeb i preferencji naszych klientów. Mamy nadzieję, że nasze nowe oferty wprowadzone w lutym br. przyczynią się do utrzymania korzystnej dynamiki wzrostu liczby świadczonych przez nas usług także w 2018 roku.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami wyniki finansowe tego segmentu pozostawały pod silnym wpływem regulacji Roam like at home, która zarówno osłabiła strumień naszych przychodów detalicznych, jak i miała wpływ na wzrost kosztów zakupu ruchu od operatorów zagranicznych. Mimo tych wyzwań zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2017 roku utrzymaliśmy przychody na stabilnym poziomie, koszty mieliśmy pod kontrolą oraz wypracowaliśmy wysokie marże EBITDA. To demonstruje bardzo dużą stabilność naszego modelu biznesowego – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
– To był kolejny bardzo dobry rok dla Telewizji Polsat. Zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2017 roku nasze kanały były w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, zarówno wśród stacji głównych, jak i w grupie kanałów tematycznych, a osiągane przez nie wyniki były zgodne z naszą długoterminową strategią. Nasze całoroczne przychody reklamowe rosły ponad dwukrotnie szybciej niż rynek reklamy telewizyjnej. Co szczególnie cieszy, w ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost rynku reklamy telewizyjnej, co pozwala nam optymistycznie patrzeć również na 2018 rok – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Zarówno w czwartym kwartale, jak i w 2017 roku, w ofercie kanału Polsat dużym zainteresowaniem cieszyły się stałe pozycje. Bardzo popularne były premierowe odcinki serialu „Pierwsza miłość”, poniedziałkowe pasmo filmowe „Mega Hit”, emitowany od poniedziałku do soboty serial „Świat według Kiepskich”. Wysoki poziom oglądalności utrzymały „Wydarzenia” z godziny 18.50 oraz emitowany w godzinach porannych od poniedziałku do piątku blok programów informacyjnych „Nowy Dzień z Polsat News”. Na wyniki istotny wpływ miały też programy z sezonowych ramówek. Dużą widownię gromadził show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, programy „Nasz nowy dom”, „The Brain. Genialny umysł” czy emitowany w niedzielne wieczory cykl programów rozrywkowych „Kabaret na Żywo”. Sukcesem okazały się też jesienne nowości – serial obyczajowy „W rytmie serca” i reality show „Supermodelka Plus Size”.
W 2017 roku popularne były też programy kabaretowe i wydarzenia muzyczne. Wysoką oglądalnością cieszyły się: „Polsat Superhit Festival 2017” (w szczególności emitowany 28 maja „Sopocki Hit Kabaretowy – Życie Jest Piękne”), „XI Płocka Noc Kabaretowa” z 30 kwietnia, transmitowany 14 czerwca koncert „Wrocław w rytmie disco”, emitowana 25 sierpnia 2017 roku „Świętokrzyska Gala Kabaretowa” oraz koncert wigilijny „Wielkie kolędowanie z Polsatem”.
Ponadto odnotowano rekordowe wyniki oglądalności wydarzeń sportowych. Najlepiej oglądanym meczem Eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 było spotkanie Polska-Czarnogóra z 8 października, a równie wysokie wyniki zanotował mecz Polska-Rumunia z 10 czerwca.

– Już w poprzednich kwartałach zwracaliśmy uwagę, że analizując wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za 2017 rok, należy pamiętać o wysokim punkcie odniesienia z 2016 roku. Wtedy w sezonie wakacyjnym nasze kanały transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, które bardzo korzystnie wpłynęły na oglądalność i poziom przychodów reklamowych, a co za tym idzie wyników finansowych całego segmentu. W zeszłym roku nie mieliśmy w okresie letnim na naszych antenach wydarzenia sportowego o takiej skali oddziaływania – mówi Katarzyna Ostap-Tomann. – Zatem dla oceny generalnej kondycji tego segmentu bardziej miarodajne jest porównanie wyników za 2017 rok z danymi za 2015 rok. Zaobserwujemy wówczas zakładany rozwój Grupy Telewizji Polsat oraz konsekwencję w realizacji długofalowej strategii operacyjnej i finansowej, zakładającej zrównoważoną politykę programową i kontrolę kosztów.
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

– Nie tylko cele biznesowe na 2017 rok, ale także założenia dotyczące polityki finansowej zostały osiągnięte. Wystarczy powiedzieć, że wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy i utrzymaliśmy wysokie marże, a jednocześnie zmniejszyliśmy zadłużenie, wypłaciliśmy dywidendę za 2016 rok, a także ogłosiliśmy kolejne akwizycje. Pogodzenie tych zadań było możliwe dzięki generowaniu wysokiego poziomu wolnych przepływów pieniężnych, który zapewnia nam duży komfort w prowadzeniu codziennej działalności i stawianiu kolejnych celów. Niezmiennie wśród priorytetów na ten rok są: zmniejszanie zadłużenia, utrzymanie wysokiego poziomu marżowości biznesu i poziomu wolnych przepływów pieniężnych oraz realizacja zaplanowanych inwestycji – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.
Najważniejsze wydarzenia biznesowe w 2017 roku
Rozszerzenie portfolio kanałów Telewizji Polsat
2 stycznia 2017 roku Telewizja Polsat uruchomiła w ramach naziemnej telewizji cyfrowej nowy kanał Super Polsat, który zastąpił nadawany dotychczas na MUX-2 Polsat Sport News. Super Polsat to ogólnotematyczny kanał, na którym nadawane są programy rozrywkowe, informacyjne, filmy, seriale oraz sport na żywo. Polsat Sport News jest dostępny wyłącznie w dystrybucji kablowo-satelitarnej pod nazwą Polsat Sport News HD.
10 lutego 2017 roku Telewizja Polsat rozszerzyła swoje portfolio kanałów tematycznych o kanał Polsat Doku HD. W ofercie stacji znajduje się szeroki wybór najlepszych, premierowych światowych produkcji dokumentalnych o zróżnicowanej tematyce dla całej rodziny.
4 grudnia 2017 w wyniku zawartej z Grupą ZPR Media Telewizja Polsat nabyła 100% akcji spółki Eska TV S.A., która jest nadawcą kanałów: Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, 100% udziałów w spółce Lemon Records Sp. z o.o., nadawcy kanałów Polo TV i Vox Music TV, oraz mniejszościowy pakiet 34% udziałów w TV Spektrum Sp. z o.o., która jest nadawcą Fokus TV i Nowa TV. W lutym 2018 roku Telewizja Polsat zakupiła kolejny 15% pakiet udziałów w TV Spektrum Sp. z o.o. Transakcje o łącznej wartości ok. 103 mln zł zostały sfinansowane ze środków własnych.
Nabycie praw sportowych
W czerwcu 2017 roku Grupa Polsat uzyskała wyłączne prawa do transmisji ponad 1000 meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA przez trzy kolejne lata, od 2018 do 2021 roku dla wszystkich kanałów dystrybucji – m.in. telewizji, Internetu i urządzeń mobilnych. To strategiczna inwestycja z uwagi na rosnącą w ostatnich latach popularność transmisji rozgrywek piłkarskich. Pierwsze mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane przez Telewizję Polsat we wrześniu 2018 roku.
Światowa siatkówka w reprezentacyjnym wydaniu tylko w Telewizji Polsat. Na mocy umowy zawartej między stacją a FIVB, Telewizja Polsat przez najbliższych 7 lat będzie transmitowała najważniejszej siatkarskie wydarzenia o randze międzynarodowej. Na antenach Polsatu widzowie zobaczą do końca sezonu w 2024 roku 1550 meczów reprezentacji, m.in. transmisje Siatkarskiej Ligi Narodów oraz Challenger Cup. Polscy kibice zobaczą również mecze reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet w Mistrzostwach Świata w 2022 roku, Pucharu Świata w latach 2019 i 2023 oraz w turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w 2020 i 2024 roku.
Wdrożenie zasady Roam like at home (RLAH)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 roku, począwszy od 15 czerwca 2017 roku opłaty detaliczne za usługi roamingu regulowanego zrównane zostały z cenami krajowymi (regulacja Roam like at home). Dzięki pełnemu wdrożeniu zasady RLAH od 15 czerwca 2017 roku klienci Grupy przebywający na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) mogą korzystać z usług telekomunikacyjnych na identycznych warunkach, jak w kraju. W szczególności klienci bardzo popularnych w Polsce nielimitowanych taryf kontraktowych mają możliwość wykonywania w roamingu międzynarodowym połączeń, przesyłania wiadomości tekstowych oraz korzystania z określonego pakietu transmisji danych, zależnego od wysokości abonamentu, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jednocześnie wszystkie odbierane połączenia przychodzące w roamingu na terenie EOG zostały udostępnione klientom bezpłatnie.
Transakcja nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A.
W grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet ok. 32% akcji spółki Netia za łączną kwotę 638,7 mln zł i jest zainteresowany zakupem kontrolnego pakietu akcji tej spółki, z myślą o rozszerzeniu atrakcyjnego portfolio usług dla klientów Grupy, dalszym rozwoju oferty multiplay i konsekwentnej realizacji strategii operatora konwergentnego.
Wprowadzenie LTE Advanced o szybkości do niemal 500 Mb/s
W październiku Grupa Cyfrowy Polsat z sukcesem wdrożyła kolejne nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym Internet LTE jest jeszcze szybszy i bardziej stabilny, a sieć ma większą pojemność. Dokonano pierwszej agregacji pasm w trzech częstotliwościach 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz o łącznej szerokości 50 MHz. Uruchomiono także modulację 256 QAM, co pozwala na uzyskanie transferu danych szybszego nawet o 33%, a na częstotliwości 2600 MHZ zaimplementowano również MIMO 4×4, dzięki czemu prędkość Internetu w tym paśmie jest teraz nawet dwukrotnie większa. Maksymalna prędkość pobierania danych w sieci LTE Plus Advanced to 498 Mb/s.
Jednocześnie już w 2018 roku Grupa Cyfrowy Polsat rozpoczęła uruchamianie nadajników działających w technologii LTE na bazie pasma 900 MHz.
Wypłata dywidendy
27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016. W sierpniu wypłacono dywidendę w wysokości ok. 205 mln zł (0,32 zł/akcję).
Filmy zrealizowane w ramach Cyfrowej Strefy Twórców
W ramach Cyfrowej Strefy Twórców wspierane są oryginalne pomysły autorów, dotychczas niezakupione przez producentów, projekty w fazie developmentu czy te posiadające pierwsze wersje scenariusza.
17 listopada do kin wszedł pierwszy film zrealizowany w ramach Cyfrowej Strefy Twórców Grupy Polsat – „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Jest to historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł podwójnego Iron Mana. Film obejrzało w kinach prawie 750 tys. widzów.
12 stycznia br. na ekrany kin w całej Polsce wszedł kolejny film zrealizowany w ramach Cyfrowej Strefy Twórców z udziałem Grupy Polsat – „Narzeczony na niby”, zabawna opowieść o uczuciach i ludzkich rozterkach w reżyserii Bartosza Prokopowicza. Film opowiadający historię poszukującej miłości Kariny zanotował najlepsze otwarcie w kinach w 2018 r. W pierwszy weekend sprzedano ponad 250 tys. biletów, a niespełna miesiąc po premierze obejrzało go milion widzów.

Jeden komentarz do “Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2017 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *