Internet & Gry - Reklama

Internet dla prawie 1,3 mln gospodarstw domowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyły prace nad II konkursem dla działania 1.1. POPC. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu wyniosła 3 mld zł.
 
Rezultatem projektu będzie podłączenie do szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s ponad 10 tys. placówek oświatowych oraz 1,28 mln gospodarstw domowych.
„Tworzymy infostrady, które połączą Internetem obszary, które do tej pory były odcięte od dostępu do sieci”powiedziała podczas konferencji minister cyfryzacji, Anna Streżyńska.
Urząd Komunikacji Elektronicznie aktywnie uczestniczył w konkursie. Jako instytucja specjalistyczna, brał udział w ustalaniu obszarów interwencji, określał obszary bez dostępu do Internetu, uczestniczył w przeprowadzaniu badań planów inwestycyjnych i konsultacji społecznych. UKE wykonał szereg analiz i udostępnił niezbędne informacje dotyczące istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i usług szerokopasmowych.
„Prace nad drugim konkursem przebiegały wyjątkowo szybko i jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak i z pozostałymi instytucjami zaangażowanymi w ten projekt. Dostęp do szybkiego Internetu jest niezwykle ważny dla polskiej gospodarki. Dzięki niemu stajemy się coraz bardziej konkurencyjni na europejskim rynku” powiedział Krzysztof Dyl, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. telekomunikacji.
Minister Cyfryzacji zapowiedziała możliwość zorganizowania trzeciego konkursu jesienią tego roku lub na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *