ARTE.tvMediaZapowiedzi TV

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy na Arte.TV

1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W dobie prymatu korporacji, powszechnych nadgodzin, kultu pieniądza, dążenia do sukcesu i osiągania kolejnych celów to święto powinno być momentem refleksji. W tym dniu warto także wrócić do historii ruchu robotniczego i upamiętnić klasę robotniczą, która odegrała ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszego świata, przemysłu i gospodarki. To ona zapoczątkowała walkę o prawa pracownicze i standardy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Pomimo postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego, wielu pracowników klasy średniej nadal boryka się z niepewnością finansową lub ma problemy ze spłaceniem kolejnej raty kredytu. Bezpłatna platforma streamingowa Arte.TV przygotowała kilka dokumentów poruszających temat klasy pracującej: „Czas robotników – historia ruchu robotniczego”, „Pracujący, ale biedni – Kryzys klasy średniej” oraz „Pożar w fabryce!”.

 

Klasa robotnicza odgrywała kluczową rolę w historii rozwoju przemysłowego, politycznego i społecznego. To właśnie robotnicy przyczynili się do skrócenia dnia pracy, zwiększenia stawek płacowych, wprowadzenia ubezpieczeń pracowniczych, czyli polepszenia warunków bytowych klasy pracującej. „Czas robotników – historia ruchu robotniczego” to czteroczęściowa seria dokumentalna, ukazująca historię europejskiej klasy robotniczej na przestrzeni trzech wieków: od początku XVIII wieku po współczesność.

Widzowie mają okazję poznać początki ruchów związkowych i ich ewolucję wobec zmieniającego się świata, społeczeństwa i kultury. Wypowiadający się w dokumencie historycy dokonują przeglądu osiągnięć ruchów robotniczych, opowiadają jak z biegiem czasu kształtował się ruch robotniczy w Europie oraz jakie wyzwania musiał pokonywać.

Seria dostępna pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/RC-019317/czas-robotnikow/ jest szczególnie aktualna w świetle kryzysu gospodarczego, który ogarnia Europę.

Dzisiejszy świat zawdzięcza wiele klasie robotniczej, jednak nadal zmaga się w wieloma trudnościami i nierównościami. Klasa średnia, która dotychczas była uważana za stabilną i dobrze sytuowaną, coraz częściej doświadcza strachu o swoją sytuację finansową lub nawet zmaga się z trudnościami w zapewnieniu sobie i swoim rodzinom godziwych warunków życia. Coraz więcej osób pomimo zatrudnienia i stałego dochodu, nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak opłacenie rachunków czy zakup żywności.

– Ludzie w Europie musieli wiele znieść w ostatnich latach: trwające miesiącami lockdowny, problemy zdrowotne, w następstwie pandemii, dwie wojny, w Syrii i w Ukrainie, a wraz z nimi miliony uchodźców. – wylicza autorka reportażu „Pracujący, ale biedni: Kryzys klasy średniej”. Dokument porusza wiele problemów, z którymi zmagają się „pracujący, ale biedni”. Inflacja i wzrost kosztów życia powodują niezadowolenie i strach o przyszłość, co prowadzi do obniżenia zaufania w stosunku do rządów i instytucji, niestabilności gospodarczej, buntu społeczeństwa, protestów, a także radykalizacji i polaryzacji poglądów.

Więcej w dokumencie Arte.tv pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/110347-000-A/pracujacy-ale-biedni/ .

Kolejnym dokumentem ukazującym walkę o prawa pracownicze jest obraz pt. „Pożar w fabryce!”. Lech Kowalski, reżyser polskiego pochodzenia, zaangażowany filmowiec i zwolennik kina bezpośredniego poświęcił dziewięć miesięcy na dokumentowanie walki pracowników francuskiej firmy produkującej części samochodowe – GM&S. W reportażu jesteśmy świadkami momentu, w którym ogromny zakład produkcyjny ogłosił masowe zwolnienia, pozbawiając pracy 157 pracowników.

Oburzeni zapowiedzią zamknięcia fabryki robotnicy, aby ratować zakład, który jest ich jedynym źródłem dochodu, chwytają się wszelkich sposobów, także tych najbardziej ekstremalnych, m.in. grożąc wysadzeniem budynku. Kronika rozpadającego się świata klasy robotniczej stawia pytanie jak walczyć w obliczu bezradności i niesprawiedliwości.

Całość można obejrzeć na stronie Arte.tv pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/073434-000-A/pozar-w-fabryce/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *