MediaWAŻNE

PIKE apeluje do Marszałka Sejmu o wycofanie rządowego projektu tzw. ustawy abonamentowej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej apeluje do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o zwrócenie projektu nowelizacji ustawy abonamentowej wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków formalnych oraz wnosi o przeprowadzenie wysłuchania publicznego, aby głos w dyskusji mogła zabrać strona społeczna.

W stanowisku PIKE, reprezentującej 95 proc. rynku telewizji kablowej w Polsce, prezes Izby Jerzy Straszewski zwraca uwagę, iż prace w Radzie Ministrów toczyły się bez zachowania zasad jawności na kolejnych etapach rządowego procesu legislacyjnego, w tym odnośnie prezentacji kolejnych wersji projektu w domenie publicznej (na stronach Rządowego Centrum Legislacji). PIKE zwraca uwagę, iż do projektu nie dołączono wszystkich rozporządzeń wykonawczych, a brak transparentności utrudnił sprawowanie społecznej kontroli nad kształtem projektowanych rozwiązań.

PIKE zwróciło się również do posłów właściwych komisji aby, w przypadku nieodrzucenia projektu w pierwszym czytaniu (zaplanowanym na 7 czerwca 2017 r.), złożyli wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego. Wysłuchanie to dawałoby partnerom społecznym i zainteresowanym uczestnikom rynku szansę przedstawienia swoich racji w trakcie prac nad poprawionym przez wnioskodawcę projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

„Za zorganizowaniem takiego wysłuchania publicznego przemawia ważkość tematu oraz olbrzymie społeczne zainteresowanie projektem, wyrażające się w powszechnym niezadowoleniu wśród obywateli z proponowanych rozwiązań”czytamy w stanowisku.

PIKE w swoim stanowisku zwraca uwagę na nieprzygotowanie Poczty Polskiej do przyjęcia w krótkim czasie dużej liczby danych, także „w postaci pisemnej”, co przewiduje projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, a także brak narzędzi informatycznych u adresata danych gwarantujących ich bezpieczeństwo: „Taki system teleinformatyczny może nie powstać nigdy, gdyż już w trakcie konsultacji publicznych Poczta Polska zwracała uwagę, iż projekt nie zapewnia w sposób należyty finansowania jego powstania” czytamy w stanowisku PIKE.

PIKE opowiada się za stworzeniem powszechnego i pełnego systemu finansowania mediów publicznych za pośrednictwem opłaty audiowizualnej w oparciu o istniejące rejestry państwowe, w tym PIT, CIT i KRUS i wraz z właścicielami platform telewizji płatnej Cyfrowego Polsatu i nc+ jest sygnatariuszem oświadczenia z 2 czerwca 2017 roku sprzeciwiającego się projektowi ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *