Internet & Gry

Połowa ekspertów ds. IT kwestionuje bezpieczeństwo swoich danych osobowych – tak wynika z badania Kaspersky Lab

Osoby decyzyjne w branży IT w całej Europie niepokoją się liczbą organizacji, które mogą uzyskać dostęp do ich danych osobowych, i posiadają niewielkie zaufanie do możliwości swoich kolegów z branży w zakresie cyberbezpieczeństwa. Są to główne wyniki badania firmy Kaspersky Lab z którego wynika, że tylko połowa (55%) specjalistów ds. IT wierzy, że inne organizacje zapewniają ich danym osobowym odpowiednią opiekę. Świadczy to o niepokojąco niskim poziomie zaufania ze strony osób świadomych kwestii bezpieczeństwa w czasie, gdy ochrona danych osobowych podlega coraz większej kontroli.

 

W związku z tym, że za około sześć miesięcy (w maju 2018 r.) w Europie w życie wejdzie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR), Kaspersky Lab przeprowadził badanie, aby dowiedzieć się więcej na temat presji, jaka ciąży na osobach decyzyjnych z branży IT, zapewnić odpowiednią ochronę danych oraz ocenić, jakie są ich możliwości w tym zakresie.

Ogólnoeuropejskie badanie obejmujące specjalistów w zakresie technologii ujawniło silne emocje dotyczące ochrony danych, które stawiają pod znakiem zapytania sposób, w jaki organizacje powszechnie postępują z powierzanymi im danymi osobowymi. Mimo że ogromna większość respondentów (73%) twierdzi, że bezpieczeństwo ich prywatnych danych jest istotne, dwie trzecie (64%) z nich niepokoi się liczbą organizacji, które mają dostęp do ich informacji osobowych. Jeszcze więcej osób (67%) obawia się, że ktoś może uzyskać nielegalny dostęp do ich informacji osobowych.

Osoby decyzyjne w zakresie IT powinny być bardziej świadome zagrożeń dotyczących danych osobowych, ponieważ każdego dnia obserwują, w jaki sposób są one traktowane – co potęguje znaczenie sygnalizowanych przez nie obaw. Badanie wykazało, że jedna osoba na trzy (32%) nie jest przekonana, że jej własna organizacja może satysfakcjonująco wykazać, w jaki sposób i skąd uzyskiwane są przechowywane przez nią dane osobowe – co zgodnie z rozporządzeniem RODO może mieć poważne konsekwencje. Brak wiary w dobre zarządzanie danymi sprawia również, że osoby decyzyjne w zakresie IT martwią się o los własnych danych znajdujących się w rękach innych organizacji i żywią obawy dotyczące ich utraty lub przejęcia w wyniku ataku hakerskiego.

Można jednak zauważyć, że poziom zaufania wśród specjalistów ds. IT jest wyższy w niektórych częściach Europy. Na przykład trzy czwarte (76%) osób decyzyjnych w zakresie IT we Francji ufa organizacjom, jeśli chodzi o ochronę ich danych. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosi 56%, natomiast w Niemczech – zaledwie 48%.

Zważywszy na to, że specjaliści ds. IT zajmują się wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych na co dzień w ramach swoich obowiązków, nie ma nic dziwnego w tym, że ochrona danych osobowych stanowi dla nich istotną kwestię. Dostrzegają zagrożenia zewsząd i są świadomi następstw incydentu naruszenia bezpieczeństwa. Niepokojące jest jednak to, że wskutek własnych doświadczeń stracili oni wiarę w organizacje i swoich kolegów z branży. To wyraźnie pokazuje, że firmy mają przed sobą długą drogę do przebycia, zanim zaczną traktować powierzone im dane z należytym szacunkiem – jeszcze zanim rozporządzenie RODO wejdzie w życie – powiedział Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska. 

Poprzez dokładne planowanie i proaktywne podejście firmy mogą spełnić wymagania rozporządzenia RODO i uporządkować swoje dane. Aby pomóc organizacjom w tym zakresie, Kaspersky Lab przygotował serwis online, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na niektóre z pytań, jakie firmy mogą mieć odnośnie RODO, oraz skierowanie ich na właściwy tor w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych. Serwis jest dostępny bezpłatnie w języku polskim na stronie https://gdprkaspersky.com.

Badanie Kaspersky Lab objęło ponad 2 000 osób decyzyjnych w zakresie IT z organizacji zatrudniających ponad 50 pracowników i zostało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, Belgii, Holandii, Portugalii, Szwecji, Danii oraz Norwegii. Wyniki badania są dostępne na stronie https://r.kaspersky.pl/I3D8q.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *