Media

Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT za 2016 rok

22 czerwca 2017 roku Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2016 rok. W głosowaniu udział wzięło 434 parlamentarzystów. Za przyjęciem sprawozdania KRRiT było 224 posłów, przeciwko głosowało 206, wstrzymało się 4.
 
2016 rok był dla KRRiT rokiem zmiany kadencji. Zakończyła się pełna, 6-letnia kadencja poprzedniej Rady, której przewodniczył Jan Dworak. 12 września 2016 r. rozpoczęła swoją kadencję nowa Rada pod przewodnictwem Witolda Kołodziejskiego.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, współpracy międzynarodowej oraz wydawania rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.

Link do Sprawozdania KRRiT z działalności w 2016 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji prezentuje analizę zjawisk i procesów zachodzących na rynku mediów audiowizualnych.
Link do Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji KRRiT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *