WAŻNE

Wyniki Grupy Vivendi po I kwartale 2017 roku: stabilna pozycja nc+

Podczas konferencji w dniu 11 maja 2017 r., prezes zarządu Arnaud de Puyfontaine oraz dyrektor finansowy Hervé Philippe przekazali wyniki finansowe Grupy Vivendi po pierwszym kwartale 2017 r.
 

Działający w ramach Grupy Vivendi operator platformy nc+ zakończył pierwszy kwartał 2017 r. z liczbą 2,102 mln abonentów, odnotowując tym samym nieznaczny spadek liczby abonentów o 14 tys. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Spadek liczby abonentów nie przełożył się na zmniejszenie przychodów polskiego operatora, które w analizowanym okresie wyniosły 121 mln euro. Przy zastosowaniu sztywnego przelicznika kursowego, eliminującego efekty różnic kursowych, wynik ten oznaczany jest jako nieznaczny spadek o 0,3 proc. w porównaniu do wyników za pierwszy kwartał roku poprzedniego.
Przychody Grupy CANAL+ wyniosły 1,278 mln euro, co przy zastosowaniu sztywnego przelicznika kursowego oznacza spadek o 3,5 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. Vivendi zasygnalizowało jednak, że wzrost przychodów jest spodziewany w drugiej połowie tego roku, głównie za sprawą nowych ofert wprowadzonych pod koniec 2016 r., umów dystrybucyjnych podpisanych z Orange i Free oraz wdrożonym planie redukcji kosztów o 300 mln euro do 2018 r.
Opublikowane wyniki finansowe pokazują jednocześnie, że Grupa CANAL+ nadal bardzo dynamicznie rozwija się poza macierzystą Francją, a przychody z międzynarodowej działalności operacyjnej płatnej telewizji na rynkach zagranicznych wzrosły o 8,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. Największy wpływ miały na to przychody w Afryce, które  na zakończenie pierwszego kwartału 2017 r. wyniosły 130 mln euro, co przy zastosowaniu sztywnego przelicznika kursowego oznacza wzrost o 28,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Wyniki Grupy CANAL+ za I kwartał 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *