Media

Zarząd WorldDAB w KRRiT

14 czerwca br. KRRiT gościła członków Zarządu WorldDAB. Podczas posiedzenia dokonano tradycyjnego przeglądu sytuacji DAB w Europie i na świecie, omawiano problem złej jakości odbioru sygnału DAB w niektórych markach samochodów i sposób naprawy tego zjawiska.

Tematem wiodącym dyskusji była usługa powiadamiania w przypadku katastrof i innych sytuacjach alarmowych. Jej wdrożenie mogłoby w znacznym stopniu przysłużyć się popularyzowaniu technologii DAB.

WorldDAB jest międzynarodową organizacją non profit, powołaną do wspierania implementacji i rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej w standardzie DAB/DAB+. Członkami tego globalnego forum są podmioty związane z radiem i działające na rzecz radia jak: organy regulacyjne, nadawcy radiowi, operatorzy sieci nadawczych, producenci sprzętu elektronicznego, producenci samochodów a także środowiskowe organizacje międzynarodowe jak EBU i AER (zrzeszenie europejskich nadawców komercyjnych). Organizacja posiada obecnie 96 członków z Europy, z Azji i rejonu Pacyfiku i z Afryki.

WorldDAB udziela swoim członkom i całemu środowisku radiowemu w różnych krajach konkretnego wsparcia w procesie przejścia od emisji analogowej do cyfrowej w aspektach regulacyjnych, technicznych, marketingowych i produkcji programu. Współpracuje ściśle z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych w zakresie aktualizacji i przygotowywania norm europejskich i standardów technicznych. W ostatnim okresie WorldDAB nawiązał współpracę z Komisją Europejską i podjął starania mające na celu zwrócenie uwagi w dokumentach unijnych na ważny gospodarczo sektor mediów rozsiewczych (broadcasting).

KRRiT jest członkiem WorldDAB od 2013 roku i czynnie uczestniczy w jego działaniach, głównie w pracach komitetów stałych, grupach roboczych i Zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *