Główna strona

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”)
informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku podpisał umowę ze spółką Sea.pl
Polska Sp. z o.o…
 
…, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3761 rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulowanego Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *