Media

Z audycji dla dzieci znika reklama niezdrowej żywności – wyniki monitoringu KRRiT

KRRiT, zgodnie z ustawą o rtv w art. 16b ust. 3a, skontrolowała przekazy handlowe emitowane w programach dziecięcych i w programach uniwersalnych przy audycjach dla dzieci pod kątem właściwego stosowania przez nadawców zapisów Porozumienia w sprawie rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.
 
Porozumienie nadawców jest inicjatywą o charakterze samoregulacyjnym, które zyskało aprobatę regulatora i 29 października 2014 r. zostało podpisane przez siedmiu nadawców telewizyjnych: ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland, The Walt Disney Company (Polska). Jego istotą jest stosowanie się do wskazań zawartych wKryteriach Żywieniowych opracowanych przez Polską Federację Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców i zatwierdzonych przez Instytut Higieny i Żywienia,weszło w życie 1 stycznia 2015 r.
Zgodnie z dokumentem, nadawcy zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyć przekazy handlowe tzw. niezdrowej żywności.
KRRiT po raz drugi od czasu obowiązywania Porozumienia zbadała przestrzeganie przez nadawców przyjętych zobowiązań. Monitoringiem objęto w szczególności przekazy handlowe produktów spożywczych, które zostały wyemitowane w programach wyspecjalizowanych, kierowanych do dzieci, zarówno tych, które posiadają koncesję wydaną przez polskiego regulatora (TVP ABC, MiniMini, Nickelodeon, TeleToon) jak i tych, które kierując swoja ofertę do polskiego odbiorcy, działają w oparciu o koncesje wydane w innych krajach (BOOMERANG, DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR, DISNEY XD, POLSAT JIM JAM). Monitoring trwał sześć miesięcy – od 1 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku.
Drugą grupę programów będących przedmiotem monitoringu stanowiłyprogramyo charakterze uniwersalnym, posiadające jednak w swojej ofercie audycje kierowanedomałoletnich (POLSAT, POLSAT 2, TVN, TVP 1, TVP 2, PULS, PULS 2, TV 4, TVN 7, TV6). W tym przypadku analiza objęła trzy wybranetygodnie:19-25.10.2015 r., 14-20.12.2015 r., 14-20.03.2016 r. Dodatkowo, choć Porozumienie nadawców nie obejmuje tak szerokiego zakresu, zbadano udział reklam niezdrowej żywności w programach uniwersalnych przy wszystkich audycjach, jeżeli były oglądane przez co najmniej 5 proc. dzieci w wieku 4-12 lat.
Stosunkowo długi czas trwania kontroli umożliwił porównanie występowania niepożądanych reklam obecnie, w okresie poprzedzającym wejście w życie Samoregulacji i w pierwszym okresie jej obowiązywania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *