Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Bardzo dobre wyniki finansowe Orange Polska za 2 kwartał

W drugim kwartale Orange Polska osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe: przychody wzrosły o 5,5%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o ponad 3% rok do roku. Przybywa użytkowników wszystkich kluczowych usług. Dzięki podejściu „więcej za więcej” rośnie wartość dla firmy, a klienci zyskują więcej korzyści w ramach abonamentu. Popyt na cyfryzację ze strony instytucji publicznych i biznesu oraz kompetencje Grupy w tej dziedzinie przełożyły się na 28% wzrost przychodów z usług ICT.

 

– Jestem dumny z osiągnięć Orange Polska w czasie mojej kadencji. Z sukcesem realizujemy strategię .Grow, która okazała się skuteczna także w wymagających warunkach zewnętrznych. Mamy mocne fundamenty biznesowe, potrafimy dostosować się do zmieniającego się otoczenia. Cieszę się, że mogliśmy wrócić do regularnej wypłaty dywidendy. Rozwijając nasz biznes pamiętamy o odpowiedzialności – wobec środowiska i społeczeństwa, czego odzwierciedleniem jest m.in. wyjątkowy i wspólny wysiłek na rzecz wsparcia osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Zostawiając firmę w dobrej kondycji, jestem przekonany, że od września moja następczyni, Liudmila Climoc, z sukcesem będzie prowadzić ją w kierunku dalszego rozwoju powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

– Nasze wyniki pozwalają patrzeć z optymizmem na drugą połowę roku, dlatego zdecydowaliśmy się podwyższyć całoroczne prognozy. Wyniki komercyjne pokazują, że nasze oferty są atrakcyjne dla klientów, a jednocześnie pozwalają budować wartość dla firmy. Przed nami jest aukcja 5G. Liczymy, że pozyskamy częstotliwości, które pozwolą na dalszy rozwój firmy i oferowanie klientom najnowocześniejszych rozwiązań. Realizujemy nasze cele środowiskowe: w pierwszym półroczu zmniejszyliśmy własne emisje CO2 aż o 65% rok do roku. Kolejne działania, w tym z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, czy zmniejszające zużycie energii wykorzystywanej do zasilania urządzeń klienckich, pomogą ograniczyć emisje w całym łańcuchu wartościdodaje Julien Ducarroz.

Przybywa klientów kluczowych usług, rośnie wartość

Kluczowe usługi rozwijają się w dobrym tempie. W drugim kwartale przybyło 39 tys. klientów Orange Światłowodu. Korzysta z niego już 1,26 mln klientów – to 45% wszystkich użytkowników stacjonarnego internetu od Orange. W zasięgu Orange Światłowodu jest 7,5 mln gospodarstw domowych w kraju.

W 2 kwartale przybyło 14 tys. użytkowników Orange Love, a łączna liczba klientów konwergentnych pakietów dla domu zwiększyła się o 5% rok do roku. Dobry wynik odnotowały także abonamentowe mobilne usługi głosowe – w drugim kwartale przybyło 57 tys. użytkowników.

Rośnie także wartość ARPO z tych usług. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii „więcej za więcej”, a także m.in. rosnącego udziału klientów światłowodu oraz usług telewizyjnych.

Bardzo dobre wyniki finansowe – firma podwyższa całoroczne prognozy przychodów i EBITDAaL

Na wzrost przychodów w drugim kwartale pozytywnie wpłynęło kilka czynników. Przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych wzrosły o 5% rok do roku. Kolejny dobry kwartał ma za sobą segment usług ICT dla biznesu – przychody wzrosły o 28% rok do roku, m.in. dzięki realizacji projektów e-zdrowia dla sektora publicznego. O 15% rok do roku wzrosły z kolei przychody ze sprzedaży urządzeń. Wynika to głównie z popytu klientów na smartfony z wyższej półki cenowej, który wspierają atrakcyjne warunki zakupu na raty.

Wzrost EBITDAaL ma zdrowe fundamenty, bo jest w całości wynikiem rosnących przychodów z głównych linii biznesowych, co przełożyło się na bardzo dobry wzrost marży bezpośredniej. Koszty pośrednie firmy wzrosły głównie z powodu inflacji i opłat związanych z dzierżawą czy innymi usługami zewnętrznymi.

Bardzo dobre wyniki finansowe w całym pierwszym półroczu pozwalają podnieść całoroczne prognozy przychodów oraz EBITDAaL. Nowe przewidywania to: niski/średni jednocyfrowy wzrost przychodów oraz niski, jednocyfrowy wzrost EBITDAaL. Wcześniej prognozowano niski, jednocyfrowy wzrost przychodów oraz EBITDAaL na tym samym poziomie jak rok wcześniej lub niewielki, jednocyfrowy wzrost.

Pełny raport z wynikami Orange Polska za 2 kwartał i całe pierwsze półrocze 2023 znajduje się na www.orange-ir.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *