Internet & Gry - Reklama

Bezpieczne dane osobowe: Kaspersky Lab pomaga firmom spełnić wymogi ochrony informacji przed zbliżającym się terminem rozporządzenia GDPR

Z uwagi na to, że firmy z Unii Europejskiej mają już niewiele ponad rok na dostosowanie się do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), Kaspersky Lab uruchomił serwis online, który pomoże im przebyć drogę do dobrej kondycji danych oraz powodzenia działalności w dłuższej perspektywie. Oferując narzędzie oceny, które pomoże określić gotowość do spełnienia wymogów rozporządzenia GDPR, jak również zasoby przedstawiające praktyczne rady do zastosowania, strona ta ma na celu zapewnienie firmom potrzebnego bodźca do ukończenia procesu przystosowawczego.
 
Mimo zbliżającej się daty wejścia w życie oraz nałożonych na firmy obowiązków wzmocnienia praktyk ochrony informacji w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych – jak również surowych kar finansowych1 w przypadku nieprzestrzegania przepisów – nowe badanie2 przeprowadzone przez firmę Kaspersky Lab ujawniło, że jedna na pięć osób decyzyjnych w działach IT (20%) nadal posiada niewielką wiedzę odnośnie tego rozporządzenia lub nie wie na ten temat nic.
O ile działy prawne i bezpieczeństwa informacji oraz przedstawiciele kadry zarządzającej posiadają ogólną strategię dotycząca rozporządzenia, osoby znajdujące się na pierwszej linii obsługi danych w innych obszarach firmy mogą nie być tak dobrze przygotowane, a nawet nie wiedzieć, jakie są wobec nich oczekiwania. Wspomniany serwis online ma pomóc wyjaśnić obowiązki firm i poszczególnych pracowników.
Niezależnie od tego, czy firmy chowały do tej pory głowę w piasek, czy są już na zaawansowanym etapie procesu przygotowawczego do rozporządzenia, internetowe narzędzie oceny przeprowadzi je przez serię pytań, z których pomocą zostanie ocenione bieżące “zdrowie” danych w całej organizacji, i przedstawi istotne wskazówki, jak sprostać kluczowym wyzwaniom, wobec których staną organizacje.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO/GDPR) jest aktualnym zagadnieniem ze względu na rosnące obawy dotyczące grożących kar oraz zbliżającego się wielkimi krokami terminu spełnienia jego wymogów. Jednak mimo całego szumu nie wszystkie firmy podejmują wystarczające działania, aby uporządkować swoje praktyki dotyczące przetwarzania danych we wszystkich działach w celu spełnienia nałożonych na nie obowiązków. Oprócz współdziałania z konsultantami prawnymi czy biznesowymi nie należy zapominać o osobach, które mają na co dzień do czynienia z danymi. Ponieważ bezpieczeństwo i ochrona danych leżą u podstaw działalności Kaspersky Lab, uważamy, że mamy obowiązek pomóc firmom i ich pracownikom zrozumieć, na czym polega „zdrowie” danych i dlaczego jest ono korzystne dla działalności. Chcemy zachęcić firmy, aby myślały o bezpieczeństwie informacji nie tylko w odniesieniu do zgodności z przepisami, ale również długotrwałego sukcesu i dobrej kondycji firmypowiedział Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska.
Poprzez dokładne planowanie i proaktywne podejście firmy mogą spełnić wymagania rozporządzenia GDPR i uporządkować swoje dane. Celem stworzonego przez Kaspersky Lab zasobu internetowego jest udzielenie odpowiedzi na niektóre z pytań, jakie firmy mogą mieć odnośnie GDPR, oraz skierowanie ich na właściwy tor w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych.
Serwis jest dostępny bezpłatnie na stronie https://gdprkaspersky.com.
1 Do 4% rocznych globalnych obrotów lub do 20 milionów Euro (większa spośród tych kwot).
2 Badanie przeprowadzone dla Kaspersky Lab przez Arlington Research w kwietniu 2017 r. Ponad 2 300 osób decyzyjnych z działów IT z Europy w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników zostało zapytanych o swoje opinie i świadomość odnośnie rozporządzenia GDPR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *