BadaniaMedia

Jeden z dziesięciu dorosłych Białorusinów ogląda Biełsat TV

Co trzeci dorosły Białorusin zna markę Biełsat TV, a aż co dziesiąty ogląda programy stacji. Wyniki badań przeprowadzonych w końcu maja przez CIVITTA Group SATIO na grupie 3 tysięcy respondentów wykazały także bardzo wysoki poziom zaufania do przekazywanych przez Biełsat TV informacji.
 
https://youtu.be/KJCTqj5jaSY

Wzrost świadomości marki

Rozpoznawalność marki Biełsat TV w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2014 r. wzrosła o 11,4 % i obecnie o istnieniu stacji wie co trzeci dorosły mieszkaniec Białorusi (32,1 %). Przed trzema laty Biełsat TV oglądała tylko co dziewiąta (11,6 %) osoba znająca markę Biełsat TV – dzisiaj robi to już co trzecia (31,3 %). Ogółem, przez 3 ostatnie lata, liczba widzów powiększyła się w przybliżeniu dwukrotnie. Obecnie co dziesiąty Białorusin powyżej 18 roku życia ogląda Biełsat TV, co oznacza, że ofertę stacji wybiera ponad 750 tysięcy osób. Zdecydowanie wzrosły również oceny wiarygodności nadawcy. Biełsat TV cieszy się zaufaniem 80,2 % widzów.

Biełsat najpopularniejszy wśród mężczyzn i wykształconych  

Na podstawie badań możemy stwierdzić, że Biełsat TV chętniej oglądają mężczyźni aniżeli kobiety (54,5 % mężczyzn i 45,5 % kobiet). Największy udział w widowni, bo aż 64,4 %, mają osoby w grupie wiekowej 25 – 54 lata. Wśród oglądających stację zdecydowanie dominują osoby z wyższym wykształceniem, które stanowią 42 % jej audytorium, czyli zdecydowanie powyżej średniej dla kraju (osoby z wyższym wykształceniem stanowią 32,2 % ogółu mieszkańców Białorusi). Naszych widzów częściej możemy spotkać w obwodzie brzeskim (Polesie), Mińsku oraz w obwodzie grodzieńskim, niż w innych regionach Białorusi (ich udział w widowni Biełsat TV jest wyższy od udziału procentowego populacji tych jednostek administracyjnych w ogólnej liczbie ludności kraju). 42,9 % widzów zamieszkuje miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.
http://belsat.eu/wp-content/uploads/2017/07/infografika-lst-ost-1.png
Biełsat TV to wchodzący w skład TVP S.A. jedyny niezależny, białoruskojęzyczny kanał telewizyjny. Powstał w 2007 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie białoruskich środowisk demokratycznych na nowoczesny środek przekazu, który propagowałby ojczystą kulturę i język w otoczeniu medialnym zdominowanym przez oficjalne lub rosyjskie środki przekazu, jak również dostarczał informacji wolnych od nacisku białoruskich i rosyjskich ośrodków politycznych. Przez dekadę swojego istnienia stacja wyprodukowała blisko 80 cykli programowych oraz ponad 150 filmów dokumentalnych, które otrzymały łącznie blisko 50 nagród i wyróżnień na międzynarodowych festiwalach.
Badania sondażowe przeprowadziła w dniach 20 maja – 31 maja 2017 r. pracownia CIVITTA Group SATIO na dużej próbie, liczącej 3 004 osoby powyżej 18 roku życia. Dopuszczalny błąd w wynikach wynosi +/- 1,8 %. SATIO jest jedną z wiodących firm badawczych na Białorusi, związaną z Global Compact Network. Oprócz badań rynkowych oferuje usługi consultingowe i międzynarodowe programy edukacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *