Radio

Oświadczenie w sprawie Redaktora Wojciecha Dąbrowskiego

W dniu 13 lipca br. Prezes Zarządu Jacek Sobala odbył spotkania z Redaktorem Wojciechem Dąbrowskim i Dyrektorem Programu Pierwszego Polskiego Radia Rafałem Porzezińskim, których celem było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z ostatnimi publikacjami.
 
Omówione zostały wszelkie wątki pojawiające się w przekazach medialnych dotyczących zaistniałej sytuacji.
Strony oświadczają, iż z Redaktorem Wojciechem Dąbrowskim nie został rozwiązany stosunek pracy w Polskim Radiu. Prezes Zarządu Polskiego Radia deklaruje, iż w ogóle nie było takiego zamiaru oraz że nikt nie występował do Zarządu Polskiego Radia z takim wnioskiem.
Strony wspólnie uzgodniły, że Redaktor Wojciech Dąbrowski od dnia 17 lipca wraca
do prowadzenia audycji publicystycznych, w tym audycji „Sygnały Dnia”, a do 16 lipca przebywa na urlopie wypoczynkowym, tj. w terminie obustronnie uzgodnionym między stronami, co jest efektem dzisiejszych ustaleń.
Strony uzgodniły, iż nie będą już dalej komentować tej sprawy.
Tekst niniejszego komunikatu został wspólnie wydany przez Jacka Sobalę, Prezesa Zarządu Polskiego Radia, Rafała Porzezińskiego, Dyrektora Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Redaktora Wojciecha Dąbrowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *