TVP

Stanowisko TVP w sprawie „badań” firmy Attention Marketing Research

TVP z dystansem przyjęło wyniki tzw. „badania” przeprowadzonego przez firmę Attention Marketing Research. Wyniki „badań” przeprowadzonych na tak małej próbie badawczej nie mogą być uznane za reprezentatywne.
 
Przy tak niskiej liczebności próby wyciąganie wniosków statystycznych jest nieuprawnione.
Wartość błędu wynikającego z wnioskowania statystycznego jest na tyle wysoka, że trudno stwierdzić, który z podmiotów badania („telewizja publiczna” bądź „telewizje niepubliczne”) cieszy się większym zaufaniem.
Zestawienie w jednym zdaniu odsetka ufających telewizji publicznej w wieku powyżej 55 lat z odsetkiem deklarującym brak ufności (57%) w grupie wiekowej 35-54 to manipulacja danymi badawczymi.
Brak informacji, czy pytania dotyczące zaufania były zadawane całej grupie badanej czy tylko osobom deklarującym czerpanie informacji z telewizji również świadczy o braku profesjonalizmu pracowni badawczej. Standardem badawczym jest zadawanie pytań o wiarygodność danego medium osobom, które z niego korzystają. W tzw. „raporcie” brak informacji, jak wyłoniono grupę oceniającą wiarygodność medium, tj. czy w grupie tej nie znalazły się osoby, które nie są widzami telewizji publicznej. Byłby to dyskwalifikujący błąd metodologiczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *