Media

Otwarcie Centrum Premier Dokumentalnych

Grupa ZPR Media oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczynają wspólny program pod nazwą Centrum Premier Dokumentalnych. Jego celem jest współpraca z polskim środowiskiem twórców form dokumentalnych i animacji.

Program Centrum Premier Dokumentalnych powstał z myślą o producentach i twórcach wszelkich form dokumentalnych i animacji. Każdy, kto potrzebuje wsparcia merytorycznego, technicznego, finansowego lub promocyjnego w ramach swojego przedsięwzięcia (niezależnie od etapu jego produkcji), może zgłosić chęć udziału w projekcie.

Jednym z najważniejszych celów programu jest zapewnienie indywidualnej opieki i pomocy producentom oraz twórcom na każdym etapie przedsięwzięcia (od pomysłu, poprzez promocję, aż do dystrybucji). Utworzony w ramach Centrum Premier Dokumentalnych specjalny zespół będzie zaangażowany we wsparcie, wybranych w toku merytorycznej analizy, projektów.

W ramach Centrum Premier Dokumentalnych powstała dedykowana platforma www.centrumpremier.pl, która ma służyć integrowaniu środowiska polskich dokumentalistów i twórców animacji oraz budowaniu relacji, które w przyszłości zaowocują realizacją najwyższej jakości projektów.

Programowi Centrum Premier Dokumentalnych patronuje telewizja FOKUS TV.
Grupa ZPR Media to jedna z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnych w Polsce. Obecnie jest jednym z największych wydawców prasowych, nadawców radiowych i telewizyjnych oraz właścicieli serwisów internetowych. Prowadzi także działalność eventową w zakresie organizowania imprez, koncertów i targów. Od kilku lat Grupa ZPR Media konsekwentnie inwestuje w projekty telewizyjne. W portfolio Grupy znajdują się kanały FOKUS TV, NOWA TV, POLO TV, ESKA TV, VOX Music TV, HIP HOP TV.

FOKUS TV to lider w grupie stacji dokumentalnych w Polsce. Powstał w kwietniu 2014 roku jako pierwsza polska bezpłatna telewizja dokumentalna o zasięgu ogólnokrajowym. FOKUS TV oferuje szerokie spektrum programów o tematyce dotyczącej aktualnych zjawisk społecznych, globalnych problemów, wydarzeń wpływających na życie każdego, faktów z historii współczesnej, sekretów świata medycyny. Dba o najwyższą jakość realizacji audycji, pogłębia wiedzę i zaraża nowymi pasjami, jak również zapewnia odpoczynek, rozrywkę oraz zabawę.

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii, poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: prac scenariuszowych, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również  promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, doskonalenie zawodowe filmowców oraz na modernizację infrastruktury kinowej, w tym cyfryzację kin w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *