MediaWAŻNE

Prawie 70% Polaków jest przeciwnych zapisom ustawy abonamentowej

Nowe badanie Kantar Millward Brown pokazuje, że znakomita większość Polaków jest przeciwna rozwiązaniom zawartym w projekcie nowelizacji tzw. ustawy abonamentowej. Zapisem, który budzi szczególne zaniepokojenie Polaków jest ten zobowiązujący dostawców płatnej telewizji do przekazywania danych użytkowników w celu ściągania abonamentu RTV. Ustawa ta jest przygotowywana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsze wyniki badania:

– Aż 87% badanych uważa, że dostawcy płatnej telewizji za wszelką cenę powinni chronić dane swoich klientów.
– 69% Polaków jest przeciwnych obowiązkowemu przekazywaniu danych o użytkownikach płatnej telewizji.
– 66% uważa, że wprowadzenie ustawy stanowiłoby naruszenie ich prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

„Badania te dobitnie pokazują, że przytłaczająca część Polaków jest przeciwna rozwiązaniom proponowanym w projekcie nowelizacji tzw. ustawy abonamentowej. Obawiają się o swoją prywatność i o to, że ich dane osobowe nie będą właściwie chronione. Ponad połowa Polaków, co jest naturalne, uważa też, że proponowane rozwiązania są po prostu niesprawiedliwe. Dotyczą tylko jednej grupy użytkowników, a nie obejmują tych, którzy nie korzystają z płatnej telewizji”powiedział Jerzy Straszewski, prezes PIKE.

Istotą tzw. ustawy abonamentowej jest przekazywanie przez dostawców płatnej telewizji danych o użytkownikach. 69% badanych Polaków jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu, w tym aż 49% zdecydowanie. Tylko 26% ankietowanych je popiera. Największe poparcie deklarują osoby o najniższym wykształceniu, ale i tak jest to tylko 39% badanych. Poparcie to maleje wraz ze wzrostem wykształcenia – tylko 18% osób z wyższym wykształceniem popiera takie rozwiązanie, a 77% jest mu przeciwnych.

87% badanych uważa, że dostawcy płatnej telewizji za wszelką cenę powinni chronić dane swoich klientów i pod żadnym pozorem nie powinni przekazywać ich danych podmiotom trzecim.
Tylko 13% jest przeciwnego zdania.

2/3 respondentów uważa, że przekazywanie danych przez dostawców płatnej telewizji Poczcie Polskiej, to naruszenie ich prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Podobnie, aż 62% respondentów uważa, że Poczta Polska nie jest przygotowana do zarządzania ich danymi osobowymi.

Ponad połowa, 51% ankietowanych, uważa, że zaproponowane rozwiązania są niesprawiedliwe. Jest to związane z tym, że przekazanie danych obejmie tylko część Polaków, tych którzy korzystają z usług dostawców płatnej telewizji.

Wielu badanych uważa, że będzie ona miała negatywny wpływ na odbiorców telewizji: zarówno tych korzystających z płatnego dostępu do sygnału (48% wskazań), odbierających telewizję naziemną (36%), a nawet użytkowników platform internetowych (32%). Nawet wpływ regulacji na media publicznie pozytywnie ocenia jedynie 35% pytanych, a 49% z nich uważa, że na zmianie ustawy media publiczne nie zyskają wcale (22%) lub nawet stracą (28%).

Można śmiało zadeklarować, że projekt nowych uregulowań związanych ze ściąganiem abonamentu RTV jest powszechnie znany i Polacy interesują się nowymi propozycjami zmian: 65% respondentów słyszało o projekcie nowelizacji ustawy abonamentowej, w tym także ponad połowa osób o najniższym wykształceniu i 64% mieszkańców wsi.

* Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, metodą CATIbus, w dniach od 18 do 23 kwietnia 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *