Telekomunikacja - Telefony - Promocje

UKE pracuje nad poprawą sytuacji abonentów na rynku usług Premium Rate

UKE aktywnie uczestniczy w prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach nad projektem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, której jednym z głównych celów jest poprawa sytuacji abonentów na rynku usług Premium Rate. Projekt 4 lipca br. trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a jako datę jego wejścia w życie przewiduje się 1 stycznia 2018 r.
 
Potrzeba wprowadzenia ustawowych zmian w zakresie usług Premium Rate wiąże się z niewystarczającą skutecznością obowiązujących przepisów. O tej nieskuteczności  świadczą  dochodzące do UKE sygnały z rynku o nieprawidłowościach dotyczących tych usług, przede wszystkim związane z obciążaniem abonentów opłatami za nieświadomie zamówione usługi. Potrzebne zatem okazało się podjęcie kroków mających na celu przeciwdziałanie tej sytuacji. Warto przy tym podkreślić, że konieczność wprowadzenia nowych regulacji wynika również z tego, że obecny sposób funkcjonowania rynku usług Premium Rate naraża na szczególne ryzyko osoby mające małą wiedzę dotyczącą telekomunikacji i nowych technologii, którym przepisy prawa powinny zapewnić  odpowiednią ochronę.
Najważniejsze z wypracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i UKE propozycji mają na celu ochronę najmniej świadomych abonentów poprzez wprowadzenie domyślnego progu kwotowego, po przekroczeniu którego nastąpi blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Mają one na celu również ograniczenie negatywnych skutków nadużyć dla abonenta – projekt przewiduje bowiem zasadę nieponoszenia kosztów usług świadczonych niezgodnie z przepisami, a także zwiększenie przejrzystości rynku usług Premium Rate poprzez poprawę funkcjonowania  rejestru tych usług, prowadzonego przez Prezesa UKE.
Na kolejnych etapach prac nad przepisami dotyczącymi usług premium rate UKE będzie kontynuować ścisłą współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji oraz współdziałać ż innymi organami publicznymi i organizacjami społecznymi, tak aby przepisy te w możliwie dużym stopniu rozwiązały problemy jakich obecnie doświadczają abonenci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *