NC+

Usługa Multiroom po aktualizacji dekodera turboBOX+ i mediaBOX w nc+

Ostanie aktualizacje oprogramowania dekoderów turboBOX+ i mediaBOX+ mogły wpłynąć na działanie usługi Multiroom poprzez zmianę ustawień sieciowych.
 
W efekcie dekoder dodatkowy usługi Multiroom może utracić połączenie z dekoderem głównym i po pewnym czasie zablokować odbiór. Dotyczy to głównie połączenia dekoderów siecią bez routera (np. poprzez bezpośrednie połączenie kablem Ethernet), gdzie zastosowano ręczną konfigurację połączenia sieciowego polegającą na wpisaniu do dekoderów danych o adresach. W przypadku wystąpienia problemu prosimy o korektę ustawień sieciowych.
Sprawdzenie aktualnej konfiguracji sieci
Aktualną konfigurację sieci można sprawdzić otwierając menu diagnostyczne.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

W dekoderach mediaBOX+, turboBOX+, BOX+ otwieramy menu klawiszem SETUP na pilocie i wybieramy DIAGNOSTYKA, SIEĆ:

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

W dekoderach Sagemcom naciskamy klawisz MENU na pilocie, wybieramy USTAWIENIA, DIAGNOSTYKA, INFORMACJE O SIECI:
Zrzuty ekranowe przedstawiają typowy zestaw adresów, które dekodery pobrały z routera w trybie konfiguracji automatycznej. ADRES IP dekoderów różni się tylko ostatnim członem, a ostatni człon adresu (po ostatniej kropce) MASKA PODSIECI jest zerowy (0 lub 000), co jest warunkiem komunikacji sieciowej miedzy dekoderami i jest niezbędne do prawidłowego działania usługi Multiroom. Podobny zestaw adresów sieciowych (np. dekoder główny 192.168.001.001 a dekodery dodatkowe 192.168.1.2 i kolejne) są często wykorzystywane dla ręcznej konfiguracji sieci, kiedy sieć nie jest wyposażona w router. Jeśli adresy sieciowe dekoderów (ADRES IP) dekoderów głównego i dodatkowego różnią się od siebie w większym zakresie niż w ostatnim członie (czyli także przez ostatnią kropką) należy wdrożyć procedurę naprawczą.
Procedura naprawcza
1. Pierwszy etap polega na ponownym uruchomieniu dekoderów. Dekoder główny (mediaBOX+, turboBOX+) posiada odpowiednią funkcję menu. Po naciśnięciu klawisza SETUP wyszukujemy zakładkę DIAGNOSTYKA, następnie INFORMACJA O SYSTEMIE, gdzie korzystamy z funkcji URUCHOM PONOWNIE DEKODER (żółty klawisz na pilocie). Natomiast dekoder dodatkowy odłączamy od zasilania (gniazdka sieci elektrycznej) i po chwili podłączamy zasilanie ponownie. Po uruchomieniu dekoderów sprawdzamy czy dekodery wskazują w menu diagnostycznym prawidłową konfigurację sieci.
2. Jeśli pierwszym etapie dekodery nie ustawiły odpowiednich adresów sieciowych przeprowadzamy ponowną konfigurację sieci.

  • A. W dekoderze głównym (mediaBOX+. turboBOX+) oraz dekoderze dodatkowym BOX+ (2849, 2850, 2851) otwieramy menu INSTALACJA , następnie zakładkę USTAWIENIA SIECI, gdzie zatwierdzamy wybór opcji POŁĄCZANIE PRZEWODOWE

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

W oknie widocznym powyżej wybieramy opcję KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA, także przy najprostszych sposobach połączenia sieciowego (bez korzystania z routera). Dekoder przeprowadzi sieci i połączenia z Internetem i przedstawi jego wynik.
Sieć z dostępem do Internetu.
 

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Sieć bez dostępu do Internetu.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

  • Akceptujemy naciskając klawisz OK na pilocie i zamykamy menu.
  • B. W dekoderze dotykowym Sagemcom (mediaBOX+, DSI-83, DSI-87) po otwarciu menu głównego (klawiszem MENU) wyszukujemy zakładkę USTAWIENIA, następnie zakładkę DIAGNOSTYKA i otwieramy INFORMACJE O SIECI. Jeśli w linii KONFIFIGURACJA jest ustawienie RĘCZNA przestawiamy na AUTMATYCZNA.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Uwagi

Przy zastosowaniu ustawień sieci KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA na prostego sposoby połączenia dekoderów głównego i dodatkowego (bez pośrednictwa routera) dekoder przyjmują adresy sieciowe podobne jak na ilustracjach poniżej:

Dekodery ADB:

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Dekodery Sagemcom:

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Po prawidłowym zestawieniu połączenia sieciowego i wykonaniu właściwej konfiguracji dekoder dodatkowy potrzebuje okło 2 minut na wyszukanie w sieci dekodera głównego. Komunikat o blokadzie znika dopiero takim czasie.
Opisany wyżej sposób postępowania może okazać się nieskuteczny dla niektórych przypadków. Prosimy wtedy skorzystać z pomocy naszego Telefonicznego Centrum Abonenta:

  • z telefonów stacjonarnych: 801 044 944
  • z telefonów komórkowych: 22 310 47 47

2 komentarze do “Usługa Multiroom po aktualizacji dekodera turboBOX+ i mediaBOX w nc+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *