Internet & Gry - Reklama

Wirtualna Polska z 19 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o 19%, zysk na poziomie skorygowanej EBITDA zmniejszył się o 3%, gdyż spółka ponosiła koszty uruchomienia stacji telewizyjnej. W samym segmencie online wzrost przychodów gotówkowych przekroczył 18%, a skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 12%. W kwietniu o 60% wzrosła oglądalność Telewizji WP.
 
Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za pierwsze trzy miesiące 2017 i 2016 roku.

mPLN 1Q 2017 1Q 2016 Zmiana Zmiana %
Segment ONLINE
Przychody ze sprzedaży 102,7 88,4 14,2 16,1%
Przychody gotówkowe 94,5 79,9 14,6 18,3%
Skorygowana EBITDA 29,0 25,9 3,1 11,9%
Segment TV
Przychody gotówkowe 0,9 0,0 0,9 nd.
Skorygowana EBITDA -4,0 -0,1 -3,9 nd.
Segmenty łącznie
Przychody ze sprzedaży 103,5 88,4 15,1 17,1%
Przychody gotówkowe 95,3 79,9 15,5 19,4%
Skorygowana EBITDA 25,1 25,9 -0,8 (3,1%)
EBITDA 20,8 24,4 -3,6 (14,6%)
Zysk netto 3,0 8,2 -5,2 (63,6%)
Skorygowany zysk netto * 8,4 7,9 0,4 5,3%

* Zysk netto skorygowany – zysk netto bez wyniku WPTV oraz bez wyniku transakcji barterowych; uwzględnia wpływ podatku przy założeniu nominalnej stawki podatkowej 19%
Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych segmentu online, który na przychodach gotówkowych kolejny kwartał nieprzerwanie rośnie, tym razem rok do roku o ponad 18%, a skorygowany zysk EBITDA o prawie 12%. Mijają właśnie dwa lata od wprowadzenia WP na giełdę i w tym okresie przychody spółki urosły o 52%, EBITDA o 35%, a kurs akcji o 55%* – podsumowuje Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.
Przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie trzech pierwszych miesięcy 2017 roku wzrosły o przeszło 17%, do poziomu 103,5 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 95 mln zł i były wyższe o ponad 19% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2016.
Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w okresie trzech miesięcy 2017 roku o przeszło 16%, do poziomu 103 mln zł w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł przeszło 18% czyli 94 mln zł. W pierwszym kwartale 2017 roku segment ten wygenerował 29 mln złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o niemal 12% w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego.
W pierwszym kwartale roku 2017 na łączne wyniki Grupy w dużym stopniu wpływały koszty związane z rozwijaniem uruchomionej w grudniu 2016 Telewizji WP. Projekt telewizji jest w początkowym etapie rozwoju, w związku z czym nakłady obecnie ponoszone na rozwój tego segmentu przewyższają uzyskiwane przychody. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku segment TV wygenerował ujemną EBITDĘ w wysokości 4 mln złotych, w efekcie czego łączna skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 25 miliona złotych.
Cieszymy się, że w kwietniu 2017 r. Telewizja WP uzyskała o ponad 60% wyższy udział w widowni z grupy komercyjnej (all 1649) niż w miesiącu poprzedzającym, a w ostatnim tygodniu zajęliśmy pierwsze miejsce wśród stacji MUX8 w telewizjach kablowych. To pierwsze efekty pracy nowego zespołu zarządzającego stacją i wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt – wyjaśnia Jacek Świderski.
EBITDA za pierwszy kwartał 2017 roku wyniosła 20,8 miliona złotych i była o 3,6 miliona złotych niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku, co wynikało w główniej mierze z odmiennie kształtującego się przejściowego wyniku na transakcjach barterowych (-2,7 mln złotych straty w pierwszym kwartale 2017 roku vs. 380 tys. złotych zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego).
Wynik pierwszego kwartału jest obciążony przesunięciami w rozpoznawaniu przychodów i kosztów barterowych kampanii reklamowych pomiędzy kwartałami, które rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bezwynikowo. Oznacza to, że mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny. Przewidujemy, że przychody z tych transakcji osiągniemy w kolejnych okresach rozliczeniowych – tłumaczy Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu, CFO Wirtualna Polska Holding S.A.
*dynamika segmentu ONLINE; wzrost przychodów oraz EBITDA Skorygowana liczona dla okresów 1q2017 oraz 1q2015 , dane zgodne z zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi. Wzrost ceny akcji obliczony dla kursu zamknięcia z dnia 12.05.2017 r. oraz kursu IPO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *