MediaPolecane

Wysokość opłat abonamentowych w roku 2018

Podczas posiedzenia 25.05.2017 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych w roku 2018 za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Utrzymała zniżki za ich uiszczanie z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

 

 

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 i z 2015 r. poz.1324).
Wysokość stawek kwotowych miesięcznej opłaty abonamentowej w 2018 roku pozostanie na poziomie stawek obowiązujących w 2017 roku tj:

Za używanie odbiornika radiofonicznego: 7 zł za jeden miesiąc;

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 22,70 zł za jeden miesiąc.

Opłaty po uwzględnieniu zniżek wynikających z uiszczania opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2018:

1.     Za używanie odbiornika radiofonicznego:
13,60 zł za dwa miesiące z góry;
20,15 zł za trzy miesiące z góry;
39,90 zł za sześć miesięcy z góry;
75,60 zł za rok z góry.
       2.  Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
44,05 zł za dwa miesiące z góry;
65,35 zł za trzy miesiące z góry;
129,40 zł za sześć miesięcy z góry;
245,15 zł za rok z góry.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *