Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Zmiana w Cennikach Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 maja 2017 r. dotyczącego zmiany cen usług świadczonych Państwu przez Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska – Południe S.A. w roamingu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmującego kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Lichtenstein pragniemy poinformować o …
…  dodatkowych zmianach w Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska – Południe S.A. w części, która dotyczy Limitu wydatków obowiązującego dla Planów Taryfowych multiOptymalny i multiOptymalny BIS (część 2 Cennika). Zgodnie z proponowaną zmianą, wspomniany Limit wydatków obejmować będzie również usługi realizowane w roamingu (wykonywanie lub odbieranie połączeń, wysyłanie SMS, wysyłanie MMS, usługi transmisji danych) w krajach UE, Islandii, Norwegii, Monako, San Marino, Watykanie i Lichtensteinie.
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której jesteście Państwo stroną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, do dnia wejścia w życie opisanych powyżej zmian co nastąpi 14 lipca 2017 r. Wyjaśniamy, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. stanowią realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. (Dz.U. UE L 172/12) zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. UE L 310/2015) Operatorowi będzie zatem przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, w razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian w Cenniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *