Media

I Etap – XIV Edycję Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”

Regulamin XIV Edycji Konkursu dopuszczał następujące kategorie materiałów telewizyjnych:

  1. „Moja Mała Ojczyzna – jestem stąd”
  2. „Telewizja blisko ludzi”
  3. „Nasze utalentowane dziecko”
  4. „Dzieci bić nie wolno – nigdy!”
  5. „Ludzie z pasją”

Fundatorem nagród w kategorii „Moja Mała Ojczyzna” jest Przewodniczący KRRiT, który postanowił przyznać trzy nagrody pieniężne: I miejsce – 5.000 złotych II miejsce – 3.000 złotych III miejsce – 2.000 złotych Fundatorem nagród w kategorii „Dzieci bić nie wolno – nigdy!” jest Rzecznik Praw Dziecka, który objął patronatem tę kategorię Konkursu i postanowił przyznać trzy nagrody pieniężne: I miejsce – 5.000 złotych II miejsce – 3.000 złotych III miejsce – 2.000 złotych Na Konkurs “TO NAS DOTYCZY” 2017 38 telewizji lokalnych i regionalnych nadających swoje programy w sieciach kablowych operatorów   zrzeszonych  w  Izbie, nadesłało 163 materiały filmowe, najwięcej w kategorii „Telewizja blisko ludzi” 50.  Następnie w kategorii : – „Moja Mała Ojczyzna – jestem stąd” – 45 – „Nasze utalentowane dziecko”  – 12 – „Dzieci bić nie wolno – nigdy!” – 7 – „Ludzie z pasją” 49.  Komisja Programowa oceniając nadesłane materiały kierowała  się poniższymi kryteriami i punktacją:

  1. dobór tematu – lokalność, oryginalność, wrażliwość, atrakcyjność (pkt. od  0 –5)
  2. wartość przekazu materiału w swojej kategorii (pkt. 0-5)
  3. realizacja (kadr, światło, dźwięk, oprawa, montaż) (pkt. 0-5)
  4. wrażenie ogólne (pkt. 1-5)

Wszystkie nadesłane prace zostały obejrzane i ocenione przez członków Komisji Programowej w składzie: – Halina Godecka – Fundacja Akademia Mediów – Juliusz Marek – Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne – Ewa Michalska – Dyrektor Konkursu – Polska Izba Komunikacji  Elektronicznej Materiały zakwalifikowane do następnego etapu Konkursu zostaną przekazane do ostatecznej oceny Jury podprzewodnictwem  Krzysztofa Grabowskiego – producenta filmowego i telewizyjnego. W skład Jury Konkursu wchodzą:  – Barbara Turowska – Dyrektor  Departamentu Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji   – Jerzy Krzysztof Czerwiecki – dziennikarz i producent radiowy i telewizyjny – Michał Wisniewski – Departament Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oceny materiałów telewizyjnych zgłoszonych do kategorii objętej honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka – „Dzieci bić nie wolno – nigdy!” dokona Jury w składzie: – Dorota Zawadzka – pedagog i psycholog, przez wiele lat wykładowca na Uniwersytecie  Warszawskim, podejmująca tematykę wychowania, popularna „Superniania” – Prof. Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, pisarz – Prof. Marek Konopczyński – Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, doradca Rzecznika Praw Dziecka – dr Aleksandra Piotrowska – psycholog, doradca Rzecznika Praw Dziecka – Robert Myśliński – autor książek dla dzieci. Komisja Programowa wyłoniła finalistów I etapu Konkursu: Kategoria A – „MOJA MAŁA OJCZYZNA”:

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Stapiński.

W n i o s k i: Materiały nadesłane na XII edycję Konkursu generalnie reprezentowały wysoki poziom merytoryczny. Nadesłane prace są dowodem na to, że obecnie nie ma różnic pomiędzy tzw. profesjonalnymi telewizjami, a nadającymi w sieciach kablowych telewizjami lokalnymi. Nie ma różnic w posiadanym sprzęcie, umiejętnościach dziennikarskich i operatorskich oraz montażu. W dalszym ciągu, duże wątpliwości i niepokój niezmiennie budzi niestaranne i manierystyczne czytanie lektorów i prowadzących, co robi bardzo złe wrażenie i obniża wartość nadesłanych materiałów filmowych. Zwrócono uwagę na nie zawsze trafiony dobór muzyki do materiałów filmowych. Telewizje lokalne niezmiennie i w sposób widoczny wypracowują swoja własną drogę na rynku medialnym stwarzając ofertę chętnie wyczekiwaną przez lokalnego widza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *