Internet & Gry - Reklama

Kolejny las Wirtualnej Polski (wideo)

Wirtualna Polska kontynuuje współpracę z fundacją Las na Zawsze. W tym roku spółka wzięła pod ochronę ponad 1,5 hektara dojrzałego lasu w Bochotnicy, w województwie lubelskim. To kolejny krok w realizacji celów zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju.

 

Ochrona już istniejących i cennych przyrodniczo lasów jest jedną z najważniejszych inicjatyw, którą można dziś robić dla dobra przyrody. Dlatego Wirtualna Polska zdecydowała się na zakup gruntu o powierzchni 1,5 hektara, na którym rośnie dojrzały, około 80-letni las liściasty. Dominującymi gatunkami są w nim brzozy, klony, dęby, a oprócz cennego drzewostanu można znaleźć tam także rzadkie gatunki grzybów, m.in. czarkę austriacką, która do 2014 roku objęta była ścisłą ochroną gatunkową. Razem z fundacją Las na Zawsze Wirtualna Polska zabezpiecza prawnie ich przyszłość tak, aby mogły rosnąć na zawsze.

Projekt ma na celu przede wszystkim ochronę bioróżnorodności, zapewnienie schronienia dla dziesiątek organizmów zamieszkujących las oraz akumulację CO2, które już zostało zgromadzone w leśnych tkankach, a które w przypadku wycinki wróciłoby do atmosfery.

Podczas inauguracji akcji 40 pracowników Holdingu wzięło udział w zajęciach i prelekcjach edukacyjnych na temat wpływu lasów na środowisko oraz ludzi i ich zdrowie.

 

 

– Kupiliśmy piękny kawałek naszej planety – fragment podkazimierskiego lasu. Zeszłoroczna akcja sadzenia drzew zachęciła nas do kolejnych działań, a wrodzona niecierpliwość nie pozwoliła czekać kilkadziesiąt lat na efekty. Stąd inwestycja w ochronę lasu. Zachęcamy wszystkich, aby robić jak najwięcej tego typu dobrych uczynków dla naszej planety – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualnej Polski Holding.

Wirtualna Polska Holding S.A. kontynuuje realizację odpowiedzialnych działań. Rok temu spółka posadziła 1 hektar lasu w miejscowości Olędy koło Siedlec. Przyjęła też Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2025. W dokumencie opisane zostały trzy główne obszary działań – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, w których spółka realizować będzie wyznaczone zadania. Wśród najważniejszych celów są: niezależność mediów, zielona energia, edukacja klimatyczna, różnorodność oraz cyberbezpieczeństwo. Strategia zawiera także założenia długoterminowe, z zakresem realizacji do 2030 roku. Przez ostatnie dwa lata spółka koncentrowała się na celach środowiskowych i swojej „zielonej” transformacji, która od 2023 roku wejdzie na kolejny poziom – do tego czasu wszystkie centra danych Wirtualnej Polski będą zeroemisyjne.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w Wirtualnej Polsce znajduje się tutaj: https://holding.wp.pl/zrownowazony-rozwoj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *