Główna stronaRadioTVP

980 mln zł z budżetu dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia

W Sejmie przegłosowano nowelizację budżetu i ustawy okołobudżetowej zakładającą m.in. przekazanie z tegorocznego budżetu państwa 980 mln zł Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu jako rekompensatę za wpływy z abonamentu rtv nieuzyskane wskutek zwolnień w tej opłaty niektórych grup społecznych. Ustawa budżetowa została znowelizowana w związku z oszczędnościom budżetowym i zmianie struktury wydatków, dzięki czemu limit wydatków zwiększono o 9,4 mld zł.

Przekazanie 980 mln zł mediom publicznym (za pośrednictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) to jeden z elementów nowelizacji. W głosowaniu odrzucono poprawki posłów PO i Nowoczesnej. Oba ugrupowania chciały, żeby zrezygnowano z rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia – PO proponowała, żeby przeznaczyć te środki na podwyżki dla lekarzy, refundację świadczeń podwójnej mastektomii oraz prace drogowe, natomiast Nowoczesna chciała, żeby nie wydawać tych pieniędzy i zmniejszyć w ten sposób dziurę budżetową.

Podstawą rekompensaty z budżetu państwa dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej jest zwolnienie z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego niektórych grup społecznych po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Chodzi o emerytów w wieku ponad 60 lat z emeryturami nieprzekraczającymi połowy przeciętnego wynagrodzenia, osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, kombatantów oraz bezrobotnych. 980 mln zł ma zrekompensować mediom publicznym przychody abonamentowe nieuzyskane z tego powodu w latach 2010-2017.

Środki z rekompensaty trafią do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (rozdzielającej też pieniądze z abonamentu), która przekaże je Telewizji Polskiej oraz Polskiemu Radiu (w tym jego rozgłośniom regionalnym).

Nowelizację budżetu musi jeszcze przyjąć Senat (gdzie tak jak w Sejmie PiS ma wystarczającą większość głosów) oraz podpisana przez prezydenta. Nowelizacja zakłada też m.in. wypłatę ok. 2,3 mld zł rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników.

W lipcu br. Telewizja Polska podpisała umowę na 800 mln zł pożyczki ze Skarbu Państwa. Otrzymała wtedy 200 mln zł, kolejne 300 mln zł dostanie do końca listopada, a resztę w latach 2018-2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *