Aktualizacja Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce

Aktualizacja Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce, która wprowadza m.in. zmiany podyktowane wnioskiem o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej oraz informację o planowanej zmianie standardu nadawania.

 

 

Aktualizacja Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz oraz jego sprawna implementacja, umożliwi realizację obowiązków nałożonych na Państwa Członkowskie UE przez Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie udostępnienia pasma 700 MHz, zapewniając obywatelom dostęp do nowoczesnych usług w oparciu o szybkie mobilne sieci szerokopasmowe jak i nowych usług i jakości Naziemnej Telewizji Cyfrowej, dzięki planowanej zmianie standardu nadawania oraz zwiększeniu liczby multipleksów.

Technologie bezprzewodowe wkraczają w nową fazę rozwoju, której znakiem rozpoznawczym będzie zastosowanie rozwiązań określanych jako sieć 5G. Sieć piątej generacji zaoferuje znacznie lepsze parametry transmisji danych niż obecne rozwiązania i będzie użytkowana niemal w każdej gałęzi gospodarki. Warunkiem koniecznym dla rozwoju tego typu systemów jest między innymi odpowiednie zarządzanie zasobami częstotliwości radiowych, w tym w szczególności przekazanie ich do wykorzystania w zgodzie z uwarunkowaniami międzynarodowymi i krajowymi.

Zakres częstotliwości radiowych 694 – 790 MHz, określany „pasmem 700 MHz”, nie jest tu wyjątkiem. Ze względu na swoje cechy: dobrą propagację fal radiowych przy zachowaniu stosunkowo wysokiej prędkości transmisji przenoszonych danych, pasmo 700 MHz określane jest mianem tzw. pasma pokryciowego, dającego możliwość zapewnienia zasięgu sygnału na znacznych obszarach, w szczególności na terenach niezurbanizowanych. Pasmo to jest obecnie wykorzystywane przede wszystkim przez naziemną telewizję cyfrową (NTC), lecz z powodu cech wymienionych powyżej stanowi zasób pożądany przez operatorów telekomunikacyjnych, chcących zaoferować dostęp do wysokiej jakości usług szerokopasmowych na większym obszarze niż tradycyjne systemy GSM czy UMTS.

Zwolnienie pasma 700 MHz przez NTC umożliwi powstanie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej i
wykorzystanie jej na potrzeby usług szerokopasmowych. Przeniesienie transmisji telewizyjnych
wykorzystujących zakres 470 – 790 MHz w zakres 470 – 694 MHz spowoduje, że odbiorcy NTC utrzymają przy tym zarówno jakość, jak i różnorodność dostarczanych treści. Z kolei dzięki
wykorzystaniu pasma 700 MHz dostawcy usług łączności elektronicznej zyskają możliwość tworzenia nowych usług i rozszerzenia zasięgu obecnych.

Skuteczne zarządzanie zasobami widma radiowego, w tym w szczególności pasmem 700 MHz, jest
jednym z warunków przejścia na techniki oparte o sieć 5G w skali przemysłowej. Sprawne
uruchomienie sieci 5G zapewni Unii Europejskiej, jak i w konsekwencji Polsce możliwość stania się
głównym ośrodkiem innowacyjności, a także stworzy środowisko, sprzyjające rozwojowi sieci i usług łączności elektronicznej, zapewniając w ten sposób maksymalizację potencjału wzrostowego
gospodarki cyfrowej. Gospodarka unijna będzie w coraz większym stopniu opierać się na społeczeństwie cyfrowym, co wymaga wszechobecnego zasięgu sieci, aby rozwijać usługi związane z
Internetem Rzeczy (Internet of Things – IoT), handlem elektronicznym oraz europejskimi usługami
przetwarzania w chmurze, a także aby w całej Unii wykorzystać potencjał czwartej rewolucji
przemysłowej.

Niniejszy plan działań ma na celu kompleksowe przedstawienie sposobu dojścia do rozdysponowania drugiej dywidendy cyfrowej w Polsce, uwzględniając kontekst instytucjonalny. W zakresie zarządzania widmem radiowym ramy krajowych działań wyznaczane są przy tym przez decyzje Unii Europejskiej, Komitetu Łączności Elektronicznej Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (ECC CEPT) oraz regulacje Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union – ITU).

Kluczowym elementem niniejszego dokumentu jest harmonogram planowanych działań, obejmujący zarówno działania legislacyjne, uzgodnienia międzynarodowe, zmiany planu zagospodarowania częstotliwości, zmiany rezerwacji i pozwoleń radiowych jak i migrację techniczną, polegającą na zmianie częstotliwości wykorzystywanych przez nadajniki telewizyjne. Uwzględnione zostały również aspekty techniczne związane z planowaną zmianą przeznaczenia częstotliwości z pasma 700 MHz, w tym dotyczące potencjalnych zakłóceń, a także kwestie koniecznych modyfikacji urządzeń po stronie użytkowników NTC.

Za realizację przedstawionego planu działań odpowiadać będzie Minister Cyfryzacji wraz z
nadzorowanym przez niego Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezesem UKE).

Więcej szczegółów : Ministerstwo Cyfryzacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *