Bauer uruchamia projekt badawczy pod nazwą: Zasięgowy Model Planowania Magazynów

Wydawnictwo Bauer uruchamia projekt badawczy pod nazwą: Zasięgowy Model Planowania Magazynów. To nowe narzędzie plannerskie, uzupełniające w stosunku do Polskich Badań Czytelnictwa.

 

 
Powodem wprowadzenia na rynek nowych narzędzi jest konieczność dostarczenia nowej jakości danych o zasięgu prasy jako medium reklamowego.
Przygotowanie Zasięgowego Modelu Planowania Magazynów (ZMPM) zostało poprzedzone licznymi konsultacjami z domami mediowymi oraz klientami reklamowymi. Diagnozowaliśmy przyczyny redukcji udziału magazynów w budżetach reklamodawców, a także pytaliśmy o potrzeby oraz o oczekiwania wobec wydawnictw prasowych mówi szefowa Biura Reklamy Bauera, Izabela Sarnecka. Naszym obowiązkiem, jako największego wydawcy magazynów, jest komunikowanie ich mocnych stron (takich jak zasięg, sprzedaż egzemplarzowa, efektywna częstotliwość kontaktu z reklamą, procent przeczytanego wydania), jak i wskazanie policzalnej pozycji oraz kierunku, w którym zmierzają. 
Wydawnictwo Bauer, opracowując oryginalną metodologię badań służących bardziej skutecznemu mierzeniu magazynów chciałoby wzmocnić tworzenie nastawionych na maksymalizację zasięgu dotarcia mediaplanów prasowych, aby tytuły prasowe wszystkich wydawców działających w Polsce były częściej i chętniej planowane przez reklamodawców.
Zasięgowy Model Planowania Magazynów  podstawowe informacje
Celem Zasięgowego Modelu Planowania Magazynów (ZMPM) jest:
– stworzenie nowego standardu zasięgu magazynów, wskazania na efektywność kampanii prasowych,
– urealnienie wskaźników zasięgowych poprzez powiązanie ich ze sprzedażą,
– ujęcie zwyczajów czytelniczych w badaniu oraz w konstrukcji wskaźników,
– stworzenie GRP opartego na kontakcie z reklamą, a nie tylko na zasięgu nośnika,
-pokazanie prasy jako medium zapewniającego częstotliwość efektywną,
generowaną również przez kolejne odsłony jednej emisji reklamy.
Przygotowany przez Wydawnictwo Bauer Zasięgowy Model Planowania Magazynów jest realizowany przy wsparciu:
– Group M – największej grupy negocjacyjnej w Polsce,
– i Kantar Millward Brown, uznanej instytucji badawczej.
Wynik badań, realizowanych metodą kwestionariuszową oraz za pomocą Eyetracker, składa się z dwóch nowych wskaźników: 
– ReachNet  mierzący zasięg magazynu poprzez przemnożenie sprzedaży egzemplarzowej i liczbę czytelników na egzemplarz; uwzględnia także parametr przejrzenia magazynu oraz
– adGRP wskazujący na liczbę odsłon reklamy w kampanii.
Przeprowadziliśmy to badanie własnym staraniem i kosztem dla 100 tytułów prasowych, nie zawężając badania do pism wydawanych przez Bauera.
Inicjatywa badawcza Wydawnictwa Bauer ma charakter otwarty. Wydawnictwo Bauer jest przekonane, że nowe badania dowartościują rynek magazynów jako kategorii i przywrócą temu medium miano skutecznego i policzalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *