MediaTVP

Dyrektor Marek Szkolnikowski ponownie objął stanowisko Członka Komitetu Sportowego EBU

13 października 2021 r. dyrektor TVP Sport Pan Marek Szkolnikowski został po raz trzeci wybrany na członka Komitetu Sportowego EBU. Powtórne powierzenie roli członka Komitetu Sportowego świadczy o bardzo dobrym poziomie dotychczasowej współpracy z Europejską Unią Nadawców oraz jest ogromnym zaszczytem i wyrazem docenienia działalności sportowej Telewizji Polskiej.

 

Komisja Sportowa jest wybierana podczas Zjazdu Sportowego EBU. Pracuje nad rozwojem i dzieleniem się najlepszymi praktykami, wiedzą medialną oraz ekspertyzami w zakresie praw sportowych, produkcji, gromadzenia i dystrybucji wiadomości. Pomaga także w kierowaniu rozwojem strategicznym.

Obecna Komisja Sportu została wybrana podczas 29. Zgromadzenia Sportowego EBU i będzie pełnić dwuletnią kadencję do jesiennego Zgromadzenia Sportowego w 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *