Firma Lenovo – wysokie przychody i rekordowy dochód za rok finansowy 2019/2020

Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za pełny rok finansowy i IV kwartał, które świadczą o silnej pozycji firmy pomimo bezprecedensowych zmian o charakterze globalnym. Występujące w omawianym roku obrachunkowym liczne wyzwania makroekonomiczne i branżowe nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu całorocznych przychodów przekraczających 50 mld USD (50,7 mld USD) już drugi rok z rzędu. Atutem firmy pozostaje rentowność — rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld USD oznaczają wzrost o niemal 19% w ujęciu rok do roku. Dochód netto za pełny rok wyniósł 665 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w ujęciu rok do roku.

 

 

  • Przychody za pełny rok przekroczyły 50 mld USD już drugi rok z rzędu
  • Najwyższy w historii dochód przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld USD — wzrost o niemal 19%. Dochód netto 665 mln USD — 12% wzrost rok do roku, przekraczający konsensus rynkowy
  • Przełomowy rok dla segmentu oprogramowania i usług — z przychodami* na poziomie 3,5 mld USD (wzrost 43% w ujęciu rok do roku) — będący katalizatorem dla przemian całej grupy
  • Pandemia COVID-19 odbiła się na czwartym kwartale, ale wpływ ten został skompensowany przez globalne moce produkcyjne i doskonałość operacyjną łańcucha dostaw, dzięki czemu wyniki przekroczyły rynkowe oczekiwania

Podstawowy zysk na akcję za cały rok wyniósł 5,58 centa USA, czyli 43,61 centa hongkońskiego, a w czwartym kwartale roku finansowego — 0,36 centa USA, czyli 2,80 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę ostateczną za rok finansowy zakończony 31 marca 2020 r. w wysokości 2,77 centa USA, czyli 21,50 centa hongkońskiego za akcję.

„Firma Lenovo znacząco zreorganizowała swoją działalność przez ostatni rok pomimo jednego z najdonioślejszych okresów globalnych zmian w historii. Jestem niezwykle dumny z naszych solidnych wyników: od rekordowego dochodu przed opodatkowaniem w wysokości 1,02 mld USD po niemal rekordowe przychody na poziomie 50,7 mld USD” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo. „Jestem też niezwykle dumny z naszej nieustającej reakcji na ogólnoświatową pandemię — zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak i odpowiedzialności społecznej. Jestem przekonany, że pomimo niepewnych czasów Lenovo będzie nadal realizować strategię inteligentnej transformacji dzięki swojej doskonałości operacyjnej i globalnemu zasięgowi oraz w pełni wykorzysta szanse, jakie przynosi nam nowa normalność”.

Globalna sytuacja gospodarcza i prognozy

Ostatnie 12 miesięcy przyniosły całej branży kilka wyzwań, w tym niepewność geopolityczną, niedobory komponentów, wpływy kursów wymiany walut, a w IV kwartale — globalną pandemię COVID-19. W przypadku koronawirusa firma wykorzystała sieć ponad 30 własnych i zewnętrznych zakładów na całym świecie do skorygowania mocy produkcyjnych i zrównoważenia produkcji. Ta zdolność do zachowania równowagi dzięki geograficznemu zasięgowi, a także elastyczność i odporność legły u podstaw doskonałości operacyjnej, którą firma wykazywała się przez cały rok, produkując urządzenia i realizując zamówienia klientów w IV kwartale. Ta zasadnicza zdolność wraz z nieustającą innowacyjnością będą nadal napędzać rozwój firmy, która będzie wykorzystywać w dłuższej perspektywie czasowej okazje do wzrostu związane z „nową normalnością” pracy i nauki w domu. Trend ten powoduje ożywienie nie tylko w segmencie komputerów osobistych i urządzeń inteligentnych, ale także wspierających je centrów danych oraz infrastruktury umożliwiającej działanie szybkich sieci i korzystanie z usług cyfrowych.

Omówienie wyników grup za rok obrachunkowy

Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. Grupa PC and Smart Devices (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, osiągnęła przychody za pełny rok na poziomie niemal 40 mld USD, co stanowi wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku. Wzrosła też rentowność grupy — dochód przed opodatkowaniem sięgnął rekordowego poziomu 2,3 mld USD (co stanowi wzrost o ponad 18% w ujęciu rok do roku), a przodująca w branży marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła 5,9%, co stanowi również rekord i oznacza wzrost o 0,7 punktu w ujęciu rok do roku. Grupa utrzymała się na pozycji lidera światowego rynku PC, a jej udział w rynku wzrósł o ponad 1 punkt procentowy i wyniósł 24,5% za pełny rok. Ten solidny i trwały wzrost napędza konsekwentna strategia koncentracji i inwestycji w segmentach o wysokim potencjale wzrostowym: firma osiąga dwucyfrową przewagę nad resztą branży pod względem sprzedaży w segmentach gamingu, stacji roboczych, monitorów, urządzeń smukłych i lekkich oraz Chromebooków.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) był na dobrej drodze do przełomowego roku, czemu przeszkodziło wymagane zamknięcie głównej fabryki smartfonów firmy w Wuhan wskutek pandemii COVID-19 w czwartym kwartale. Ogólne przychody MBG spadły, a straty przed opodatkowaniem wyniosły 43 mln USD, lecz zostały znacznie skompensowane przez wzrost rentowności o 96 mln USD w ujęciu rok do roku. Dział ten koncentrował się w dalszym ciągu na innowacyjności i powrócił do segmentu premium dzięki charakterystycznemu, składanemu smartfonowi Motorola razr.

Dział Data Center Group (DCG) odnotował ogólny spadek przychodów o 8,7% w ujęciu rok do roku ze względu na mniejszy popyt na rozwiązania hiperskalowe oraz znaczne spadki cen towarów, ale przychody z pozostałej oferty wzrosły o 5,3% w ujęciu rok do roku. Wpłynęło na to dwucyfrowe zwiększenie przychodów z infrastruktury zdefiniowanej programowo (SDI), pamięci masowej, a także oprogramowania i usług. W szczególności przychody z pamięci masowej wzrosły o ponad 50% w ujęciu rok do roku. Ponadto sprzedaż serwerów niehiperskalowych zwiększyła się o 14%, a przychody w Chinach o 23% w ujęciu rok do roku. Firma utrzymała 1. pozycję w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych — 173 systemy ze światowej listy Top500 bazują na sprzęcie Lenovo.

Solidne postępy odnotowały także działy związane z transformacją biznesu. Przychody segmentu Smart IoT wzrosły niemal czterokrotnie (+296%) w ujęciu rok do roku dzięki rozwiązaniom do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, inteligentnego biura i Internetu rzeczy. Przychody z inteligentnej infrastruktury zwiększyły się w ujęciu rok do roku o 37%, ponieważ zaczęły je generować rozwiązania do wirtualizacji funkcji sieciowych. Przychody z inteligentnych rozwiązań branżowych wzrosły ponad dwukrotnie (+133%) dzięki solidnym wynikom w dziale Data Intelligence Business Group oraz inteligentnym rozwiązaniom medycznym i edukacyjnym. Segment oprogramowania i usług odnotował przełomowy rok dzięki rekordowym przychodom* na poziomie 3,5 mld USD (wzrost 43,2% w ujęciu rok do roku), stając się katalizatorem dla przemian całej Grupy.

Najważniejsze wyniki IV kwartału:

  • Przychody Grupy za kwartał wyniosły 10,6 mld USD, co stanowi spadek o 9,7% w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 77 mln USD, a dochód netto: 43 mln USD.
  • Był to korzystny kwartał dla działu PC and Smart Devices. Wprawdzie przychody spadły o 4,4% w ujęciu rok do roku, ale dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 15% (525 mln USD w porównaniu z 458 mln USD), co pozwoliło zwiększyć przodującą w branży rentowność o cały 1 punkt do rekordowego wskaźnika 6,2%.
  • Sprzedaż komputerów PC wyprzedziła wyniki rynkowe o cztery punkty, dzięki czemu firma utrzymała się na 1 miejscu wśród producentów na świecie. Przychody ze sprzedaży komputerów PC były wyższe od wskaźników rynkowych we wszystkich regionach na świecie.
  • Dział Mobile Business Group odczuł skutki pandemii COVID-19, ponieważ główna fabryka smartfonów firmy w Wuhan pozostawała zamknięta przez znaczną część kwartału. Pomimo tego dział wykorzystał globalne moce wytwórcze i wyprodukował w ciągu tego kwartału 6 milionów telefonów.
  • W segmencie centrów danych utrzymywał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży serwerów — 14% w ujęciu rok do roku. Firma mierzyła się z trudnościami w segmencie rozwiązań hiperskalowych ze względu na wpływ spadku cen towarów na przychody, ale rozwiązania niehiperskalowe przyniosły wzrost przychodów o niemal 4% w ujęciu rok do roku, na co wpłynęły segmenty kluczowe z punktu widzenia rozwoju i generowania zysków: infrastruktura definiowana programowo (SDI), pamięć masowa, a także oprogramowanie i usługi.

* Zafakturowane przychody

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *