Prasa - Ksiązka

„Gazeta Wyborcza” publikuje 2. „Deklarację klimatyczną” i podsumowuje redakcyjne działania prośrodowiskowe z 2022 r.

W poniedziałek, 31 października 2022 r. redakcja „Gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl przedstawiła drugą „Deklarację klimatyczną”, w ramach której przedstawiła swoje plany angażowania się w ochronę klimatu i środowiska w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W publikacji znalazł się też raport z działań zapowiadanych w pierwszej deklaracji z 2021 r. Pełną treść dokumentu można znaleźć w serwisie Wyborcza.pl.

 

Dokładnie 31 października 2022 r. minął rok od rozpoczęcia szczytu klimatycznego COP26 – wydarzenia, które zainspirowało zespół „Gazety Wyborczej” do stworzenia pierwszej „Deklaracji klimatycznej”. Zapowiedziała ona intensywne zaangażowanie dziennika w ochronę klimatu i środowiska. Po 12 miesiącach od jej ogłoszenia redakcja opublikowała zapowiadany raport z realizacji zeszłorocznych założeń, jednocześnie stawiając przed sobą kolejne wyzwania – na rok 2023.

2022 do tej pory był czasem katastrofy ekologicznej na Odrzewojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego, dziesiątek nieuzasadnionych wycinek drzew czy kłopotów z dostępnością węgla, z którego użytkowania powinniśmy całkowicie zrezygnować na rzecz odnawialnych źródeł energii już do 2030 r. Niestety, rok 2023 zapowiada się nie mniej dramatycznie. Dlatego kluczowe działania podjęte przez „Wyborczą” w mijającym roku (ogłoszone w deklaracji z 27 października 2021 r.) będą dalej realizowane w ramach drugiej redakcyjnej „Deklaracji klimatycznej”.W ciągu najbliższych 12 miesięcy zespół dziennika będzie kontynuował tworzenie rzetelnych materiałów dziennikarskich na temat ekologii, w szczególności mając na uwadze ochronę polskich rzek, mokradeł i zasobów wody pitnej, przeciwdziałanie suszy, produkcję i marnotrawienie żywności, zarządzanie lasami, ochronę bioróżnorodności w Polsce oraz transformację energetyczną.

Dokument jasno mówi też o planach dalszego rozwijania działu Klimat i Środowisko, który Wyborcza.pl uruchomiła w lutym 2021 r., by lepiej i częściej niż dotychczas opowiadać o tym, co dzieje się w kwestiach ekologii oraz klimatu zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ciągu ostatniego roku dział wzmocnili kolejni redaktorzy, a w samym serwisie Wyborcza/klimat pojawiło się ponad 900 tekstów. W 2023 r. dziennikarki i dziennikarze „Wyborczej” będą także kontynuować szkolenia z zakresu wiedzy o klimacie i środowisku, by potem skutecznie weryfikować fakty i walczyć z dezinformacją. Natomiast redakcje lokalne – z perspektywy 33 miast – dalej będą prowadzić śledztwa ekologiczne na terenie całej Polski.

Redaktorki i redaktorzy „Gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl w ramach „Deklaracji klimatycznej” zapowiedzieli również, iż będą domagać się utworzenia nowych parków narodowych – w tym celu będą regularnie opisywać działania, które musi podjąć rząd, aby ten cel zrealizować, oraz rozliczać polityków z ich obietnic w kwestii ochrony przyrody. „Gazeta Wyborcza” deklaruje również rozwijanie partnerstw z zagranicznymi ekspertami, a także dziennikami w ramach dotychczasowych sojuszy: LENA (Leading European Network Alliance), a także z „New York Timesem” i magazynem „The Conversation”. Tłumaczenia tekstów o ochronie klimatu i środowiska przygotowanych przez te media będą regularnie publikowane w papierowym i internetowym wydaniu dziennika. Zespół planuje też kontynuować współpracę z zewnętrznymi partnerami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony przyrody i zmian klimatu (w 2022 r. były to m.in. wspólne inicjatywy z Greenpeace Polska  „Licznik dla klimatu”, pocztówka „Pozdrowienia z przyszłości”spacer po niewidzialnym Turnickim Parku Narodowym, czy petycja o utworzenie Parku Narodowego Dolny Odry).

W ciągu najbliższych 12 miesięcy zespół „Wyborczej” planuje również kontynuację projektów dotyczących m.in. edukacji klimatycznej dzieci i młodzieży (w roku 2022 r. był to m.in. Festiwal Matematyki,, którego tematem przewodnim była ekologia) czy wspieranie firm, które prowadzą transformację w kierunku neutralności klimatycznej. W tym celu w 2022 r. stworzony został cykl „Biznes z klimatem” na łamach tygodnika „Mój Biznes”. 20 proc. wpływów z tego projektu przekazywane jest na rzecz Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (do końca października br. zebrana kwota wyniosła ponad 25 tys. zł). W nadchodzącym roku kontynuowany będzie także projekt ekologiczny „Jedna Planeta. Jedno Życie”, który w 2022 r. poświęcony był roli technologii w dziedzinie ochrony klimatu.

„Gazeta Wyborcza” wraz ze swoim wydawcą Agorą S.A. w nadchodzącym roku planuje także wzmożenie działań na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko, wynikającego z prowadzenia działalności, m.in. wdrażając strategię dekarbonizacji oraz realizując plan dążenia do neutralności klimatycznej całego przedsiębiorstwa.

Raport z realizacji przez „Wyborczą” zobowiązań ogłoszonych 31 października 2022 r., a także nowe, strategiczne plany na 2024 r. zostaną przedstawione w październiku 2023 r.

Zespół „Wyborczej” zachęca swoich czytelników i czytelniczki do dzielenia się propozycjami, sugestiami czy pomysłami na inicjatywy dotyczące kwestii środowiskowych – można to zrobić, pisząc na adres: klimat@wyborcza.pl.

Pełna treść drugiej „Deklaracji klimatycznej” oraz raportu z realizacji kluczowych celów na 2022 r. jest dostępna w wydaniu „Gazety Wyborczej” z dnia 31 października br. oraz w serwisie Wyborcza.pl – tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *