Interpol wspiera koalicję przeciwko stalkerware w walce z przemocą wspomaganą technologią

Interpol zamierza zwiększyć możliwości organów ścigania na całym świecie, pozwalając na prowadzenie dochodzeń w sprawie wykorzystywania stalkerware i wspieranie ofiar wymagających pomocy. Monitorowanie ofiary przy użyciu jej telefonu lub komputera jest formą przemocy i wywołuje u niej strach. Stalkerware – komercyjne oprogramowanie pozwalające sprawcom potajemnie śledzić innych za pośrednictwem ich własnych urządzeń – stanowi realne i szybko ewoluujące zagrożenie, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.

 

Od chwili wybuchu pandemii przemoc domowa uległa nasileniu. Organizacja Narodów Zjednoczonych zaproponowała nawet specjalne określenie na przemoc wobec kobiet podczas pandemii COVID-19 – shadow pandemic.

Partnerzy koalicji przeciwko stalkerware z całego świata, którzy pracują z ofiarami tego rodzaju oprogramowania, również zaobserwowali znaczący wzrost liczby incydentów przemocy domowej oraz nadużycia technologii w 2020 r. Ponadto z danych firmy Kaspersky wynika, że w 2020 r. cel oprogramowania stalkerware stanowiło niemal 54 000 użytkowników jej rozwiązań dla urządzeń mobilnych na całym świecie. Na liście najbardziej dotkniętych państw znalazła się Rosja, Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie oraz Meksyk.

Wspólne działanie na skalę globalną

Walka ze złożonym problemem, jakim jest oprogramowanie stalkerware, wymaga globalnych i wspólnych działań ze strony dostawców rozwiązań bezpieczeństwa, organizacji pozarządowych, organów ścigania oraz środowiska naukowego. Dlatego 20 kluczowych graczy z globalnego ekosystemu związanego z cyberbezpieczeństwem – łącznie z firmą Kaspersky – połączyło siły, by stworzyć koalicję przeciwko stalkerware, globalną inicjatywę w celu zapewnienia wsparcia ofiarom przemocy domowej, przeciwdziałania wykorzystywaniu oprogramowania stalkerware oraz podnoszenia świadomości w zakresie tego problemu. Od momentu powstania koalicja zwiększyła liczbę swoich członków na całym świecie do ponad 35, a jej działania w zakresie zwalczania stalkware oraz szerzenia wiedzy na temat tego zagrożenia nabrały tempa.

Partnerzy koalicji dążą do realnych efektów swojej współpracy, w tym: poprawy technicznego wykrywania oprogramowania stalkerware, stworzenia mechanizmu współdzielenia informacji na temat próbek stalkerware oraz metadanych, organizowania seminariów informacyjnych oraz dotyczących pomocy technicznej w celu wspierania organizacji pracujących z osobami, które doświadczyły przemocy domowej, oraz innymi osobami, które padły ofiarą stalkerware.

Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy kluczowi partnerzy muszą połączyć siły w walce z wszechobecnymi nadużyciami. Organy ścigania powinny potrafić zidentyfikować i zareagować na zagrożenie, jakie stanowi stalkerware, dlatego to wspaniale, że Interpol jest zaangażowany we współpracę z globalną społecznością w zakresie zwalczania przemocy wobec partnerów w związku intymnym, niechcianej inwigilacji oraz nadużyć – powiedziała Tara Hairston, oficjalna przedstawicielka koalicji przeciwko stalkerware oraz dyrektorka ds. spraw publicznych na Amerykę Północną w firmie Kaspersky.

Interpol będzie promował opracowane przez koalicję szkolenia wśród swoich 194 państw członkowskich w celu poprawy możliwości dochodzeniowych w sprawie wykorzystania oprogramowania stalkerware, wspierania ofiar zgłaszających się po pomoc oraz pociągania sprawców do odpowiedzialności.

Interpol zobowiązał się wspierać koalicję przeciwko stalkerware w jej walce z przemocą, stalkingiem oraz nękaniem z użyciem oprogramowania stalkerware. Dlatego nadal będziemy podnosić świadomość organów ścigania na całym świecie w zakresie przemocy wobec partnera w związku intymnym, niechcianej inwigilacji oraz nadużyć – powiedział Craig Jones, dyrektor ds. cyberprzestępczości Interpolu.

Wśród członków założycieli koalicji znajdują się: Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, U.S. National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape oraz WEISSER RING.

Informacje na temat koalicji przeciwko stalkerware

Koalicja przeciwko stalkerware to grupa zajmująca się walką z nadużyciami, stalkingiem oraz nękaniem z użyciem oprogramowania stalkerware. Zrzeszająca lokalne i międzynarodowe agencje pomocy ofiarom, jak również firmy zajmujące się bezpieczeństwem IT, koalicja dąży do zaangażowania organizacji z różnych branż we wspólne działanie na rzecz zwalczania bezprawnego zachowania wspomaganego przez oprogramowanie stalkerware oraz do uświadamiania społeczeństwa w zakresie tej istotnej kwestii. Mając na uwadze istotne społeczne znaczenie tego problemu oraz systematyczne pojawianie się nowych wariantów stalkerware, koalicja jest otwarta na nowych partnerów i wzywa do współpracy. Więcej informacji na temat koalicji można uzyskać na oficjalnej stronie www.stopstalkerware.org.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *