Internet & Gry - Reklama

Kaspersky Innovation Hub prezentuje Polys Voting Machine

Polys, rozwijany w ramach Kaspersky Innovation Hub projekt mający na celu stworzenie bezpiecznej platformy do głosowania online dla firm, uniwersytetów oraz partii politycznych, doczekał się prototypu swojej nowej maszyny do głosowania – Polys Voting Machine. Jest to pierwsze tego typu urządzenie, które wykorzystuje technologię blockchain i współpracuje z systemem głosowania elektronicznego Polys, dzięki czemu wszystkie głosy – zarówno te oddawane w lokalach wyborczych, jak i na prywatnych urządzeniach głosujących – mogą być bezpiecznie przesyłane i przetwarzane. Głosujący mogą wybrać sposób oddawania głosów, a organizatorzy – wprowadzić opcję bezpiecznego głosowania online z gwarancją prywatności.

 

 

 

 

 

Głosowanie online oferuje wiele korzyści zarówno organizatorom, jak i głosującym, w tym możliwość zdalnego głosowania, automatyczne obliczanie wyników, rozwiązanie problemów logistycznych oraz zapewnienie scentralizowanego zarządzania procesem. Z drugiej strony przejście na ten sposób głosowania może stanowić barierę dla osób, które nie korzystają na co dzień ze smartfonów lub laptopów lub po prostu wolą oddać swój głos w lokalu wyborczym. Innym wyzwaniem jest zapewnienie tajnego głosowania bez ujawniania wyboru dokonanego przez daną osobę z jednoczesną możliwością sprawdzenia przez uczestników, czy ich głosy zostały uwzględnione.

W celu wyeliminowania tych problemów urządzenie Polys Voting Machine wykorzystuje technologię rozproszonego rejestru. To oznacza, że wszystkie informacje dotyczące głosowania są przechowywane w sposób zdecentralizowany na kilku węzłach blockchain. Organizator głosowania może wybrać kilka komputerów do przechowywania takich danych, np. należących do zaufanych organizacji lub niezależnych obserwatorów. W ten sposób zminimalizowane zostaje ryzyko manipulowania wynikami, ponieważ wymagałoby to włamania się do wszystkich takich komputerów.

W celu skorzystania z maszyny głosujący musi przejść autoryzację na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Następnie otrzyma unikatowy kod QR (lub inny rodzaj kodu), który nie będzie znany nikomu innemu. Po przeskanowaniu go przy pomocy specjalnego urządzenia głosujący będzie mógł wybrać opcję na wyświetlaczu maszyny Polys Voting Machine. Za pomocą kodu QR będzie można również sprawdzić w aplikacji internetowej, czy oddany głos został zarejestrowany w łańcuchu bloków, jednakże ani nazwisko, ani wybór głosującego nie będzie tam przechowywane, dzięki czemu nie będzie można dowiedzieć się, jak głosowała konkretna osoba.

Kod dostępu może być również powiązany z głosowaniem na konkretnym obszarze. To oznacza, że podczas głosowania wyświetlani są jedynie przedstawiciele lokalnych wyborów, nawet jeśli wyborca znajduje się w lokalu wyborczym zlokalizowanym w innym regionie. W celu przeprowadzenia audytów oraz ponownych przeliczeń głosów istnieje możliwość podłączenia do rozproszonego rejestru specjalnej drukarki Polys zapewniającej dokładny zapis na papierze. Urządzenie mieści się w głównej siedzibie regionalnego zespołu wyborczego i po dokonaniu wyboru wydaje kartę do głosowania.

Maszyny do głosowania mogą być połączone z platformą do głosowania online Polys w jednym systemie blockchain. To oznacza, że istnieje jeden rejestr głosujących i żadna osoba nie może zagłosować dwukrotnie przy użyciu różnych opcji. Entuzjaści technologii mogą bezpiecznie głosować za pośrednictwem smartfonów lub innych urządzeń wykorzystując wersję online, podczas gdy osoby, które wolą odwiedzić lokal wyborczy, mogą oddać swoje głosy na maszynie do głosowania Polys Voting Machine – przy czym wszystkie głosy będą automatycznie szyfrowane i liczone.

 

 

Funkcja automatycznego liczenia głosów znacząco zmniejsza ponoszone przez organizatorów koszty związane z personelem oraz zasobami. Ponadto przyspiesza i usprawnia cały proces, ponieważ wyniki są dostępne od razu po zamknięciu głosowania.

Rozmowy z naszymi klientami unaoczniły nam problemy i niedogodności, z jakimi borykają się, organizując tradycyjne głosowanie. Rozwiązaniem niektórych z tych kwestii może być głosowanie elektroniczne, zapewniające więcej możliwości zdalnego udziału w głosowaniu, a nawet podnoszące frekwencję młodych ludzi. Z drugiej strony, całkowita rezygnacja z lokali wyborczych uniemożliwiłaby udział w głosowaniu pewnym grupom osób, a tym samym poznanie ich opinii. Właśnie dlatego wprowadziliśmy nasze nowe maszyny do głosowania. Współdziałając z platformą online, pozwalają obywatelom głosować przy użyciu preferowanej metody, zapewniając wygodę i przejrzystość – powiedział Roman Alieszkin, dyrektor ds. produktu w ramach projektu Polys.

Polys to oparta na technologii łańcucha bloków platforma do głosowania w społecznościach, organizacjach non-profit, radach studenckich, wyborach wstępnych itd. Wśród projektów firmy znajduje się jedna z największych kampanii wyborczych w oparciu o technologię blockchain w Wołgogradzie, w którym brało udział ponad 82 000 obywateli.

Więcej informacji na temat urządzenia Polys Voting Machine oraz sposobu uzyskania wersji demonstracyjnej znajduje się na stronie: https://polys.me/voting-machines.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *