Komunikat ze spotkania Nadawców Telewizyjnych z dnia 23 stycznia 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli nadawców telewizyjnych działających na polskim rynku mediów, którego przedmiotem było określenie formy uczestnictwa nadawców w procesie współtworzenia badania konsumpcji mediów. Było to kolejne, trzecie spotkanie, które ponownie zgromadziło reprezentację prawie całego rynku nadawców. Stacje telewizyjne, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu odpowiadają za blisko 90% udziałów w rynku.

 

Zdecydowana większość obecnych na spotkaniu Nadawców Telewizyjnych uznała za kluczową potrzebę spójnego i jednolitego wyrażania stanowiska przez media telewizyjne w procesie prac nad nowym badaniem konsumpcji mediów. Podkreślono również, że dalsze formułowanie przez nadawców ocen oraz postulatów powinno dokonywać się w sposób bezpośredni, wynikający z ich gotowości do zaangażowania oraz dodatkowego wsparcia merytorycznego procesu. Zgodnie z powyższą ideą, jednomyślnie zdecydowano o potrzebie powołania organizacji Media Owners Committee, która w imieniu i na rzecz nadawców telewizyjnych uczestniczyć będzie w pracach nad badaniem konsumpcji mediów oraz działać w innych obszarach, jakie jej członkowie uznają za istotne.

W tym celu postanowiono o rozpoczęciu prac nad prawną i organizacyjną formą Media Owners Committee, tak, aby w możliwe krótkim czasie organizacja ta mogła współpracować z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz innymi stronami zaangażowanymi w projekt badania konsumpcji mediów.

Jednocześnie powołano spośród uczestników spotkania ośmioosobową grupę, która w pierwszym rzędzie dokona analizy i zgromadzi uwagi nadawców telewizyjnych wobec aktualnego stadium prac nad badaniem konsumpcji mediów.

Uczestnicy spotkania:

• 4FUN MEDIA
• A+E Networks Poland
• BBC Studios Polska
• Fox Networks Group Poland
• Frame By Frame
• ITI Neovision
• Kino Polska
• MWE Networks International
• NBCUniversal International Networks
• Nova Media
• Polcast Media Distribution
• Polsat Media Biuro Reklamy
• RDF Entertainment
• Red Carpet
• Stopklatka
• Telewizja Polska
• Telewizja Puls
• Telewizja Republika
• Telewizja WP
• The Walt Disney Company
• TVN Discovery Polska
• TVN Media Biuro Reklamy
• Viacom International Media Networks
• Winnicki.TV

Powyższa Grupa Nadawców Telewizyjnych posiada łącznie 90% udziałów w polskim rynku telewizyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *