KRRiT dokonała podziału rekompensaty dla mediów publicznych

12 marca 2020 r. KRRiT podjęła uchwałę w sprawie podziału skarbowych papierów wartościowych pomiędzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej.

 

 

 

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, Telewizja Polska S.A.  otrzyma skarbowe papiery wartościowe o nominalnej wartości 1 711 500 tys. zł; Polskie Radio S.A. o wartości 119 200 tys. zł, a spółki radiofonii regionalnej o łącznej wartości 119 300 tys. zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie, wraz z uchwałą, KRRiT przyjęła stanowisko, w którym zobowiązuje Zarząd Telewizji Polskiej S.A. do przeznaczenia nie mniej niż 400 mln zł na działalność oddziałów terenowych, tj. 130 mln zł z wpływów z opłat abonamentowych oraz 270 mln zł ze skarbowych papierów wartościowych,  w tym na finansowanie wydatków inwestycyjnych w oddziałach terenowych 120 mln zł.

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *