KRRiT przekazuje do konsultacji społecznej projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia KRRiT w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania.

Projektowane rozporządzenie zakłada następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania:

1) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, określonej
w § 1 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu;

2) waloryzację, o wskaźnik określony w art. 40 ust. 8 u.r.t., wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny
w multipleksie ogólnokrajowym, określonej w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia;

3) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie
o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, określonych w § 3 ust. 2-4 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu;

4) niższą opłatę za udzielenie lub zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
w sposób rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+, wygasającej przed dniem 31 grudnia 2032 r.;

5) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny
w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 2-4 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu;

6) ustalenie wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2,
w systemie wysokiej rozdzielczości takiej samej jak dla systemu standardowej rozdzielczości (§ 4 rozporządzenia);

7) ustalenie wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2,
w systemie podwyższonej rozdzielczości (§ 5 rozporządzenia);

8) objęcie niższą opłatą, o której mowa w § 8 przypadków, w których obszar rozpowszechniania programu radiowego obejmuje jedynie część (poniżej 100 tysięcy mieszkańców) miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *