KRRiT publikuje formularz wniosku w sprawie umorzenia/rozłożenia na raty zaległości abonamentowych

W celu ułatwienia abonentom przekazania danych niezbędnych do rozpoczęcia postępowania administracyjnego, KRRiT opublikowała na stronie internetowej formularz wniosku w sprawie umorzenia/rozłożenia na raty zaległości abonamentowych.

 

 

 

Formularz Wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty

Dokument można również otrzymać w Wydziale Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika, KRRiT może, w wyjątkowych sytuacjach, podjąć decyzję o umorzeniu lub rozłożeniu na raty zaległości w opłatach abonamentowych.

Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Biura KRRiT, drogą pocztową lub wysyłając na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany).

W sprawie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych można kontaktować się z Infolinią KRRiT od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub z pracownikiem Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

W celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości, daty zarejestrowania lub wyrejestrowania odbiorników rtv, otrzymanych upomnień, tytułów wykonawczych oraz zawieszania postępowań egzekucyjnych należy skontaktować się z Pocztą Polską SA, Dział Abonamentu RTV w Bydgoszczy: 

tel: (+ 48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)

adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *