Nexera prezentuje roczne dane biznesow

Na koniec 2021 r. Nexera objęła zasięgiem swojej światłowodowej sieci dostępowej 280 tys. gospodarstw domowych zlokalizowanych w 2 500 miejscowościach na obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Liczba operatorów detalicznych świadczących usługi na sieci firmy wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z 2020 r. i wynosi 38. W ubiegłym roku łączna wartość zrealizowanych przez Nexerę inwestycji światłowodowych przekroczyła miliard złotych.

 

280 tys. gospodarstw domowych w 2500 miejscowościach

Na koniec 2021 r. w zasięgu sieci Nexery znalazło się 280 tys. gospodarstw domowych w 2 500 miejscowościach, zlokalizowanych w czterech Regionach Polski – Świętokrzyskim, Łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz w Regionie Warmii i Mazur. Dla porównania, w 2020 r. sieć Nexery obejmowała 100 tys. gospodarstw domowych w 900 wsiach i miasteczkach. Ponadto dzięki działaniom operatora Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dociera obecnie do ponad 1800 lokalizacji. W 2021 roku wzrosła średnia prędkość usług (z 340 do 380 Mbps), a także liczba operatorów świadczących usługi na sieci Nexery – z 22 do 38.

– Mieszkańcy znajdujący się w zasięgu sieci Nexery na jednym światłowodzie zyskują dostęp do ofert wielu detalicznych dostawców usług. Na niektórych obszarach można wybierać z oferty nawet 10 operatorów. Internauci mogą również łatwo zmienić swojego dostawcę, bez konieczności ponownego podłączania do sieci. To unikatowa korzyść na skalę ogólnopolską. Mieszkańcy nawet największych aglomeracji w Polsce nie mają możliwości tak szerokiego wyboru usług i operatorów jak mieszkańcy Regionów Nexery mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Intensywny rok 2021, to wciąż dopiero początek dynamicznego rozwoju

Od początku swojej działalności firma realizuje złożone projekty infrastrukturalne na rozległych geograficznie obszarach, wdraża także nowe standardy współpracy z operatorami detalicznymi. W 2021 r. Nexera otrzymała dofinansowanie od konsorcjum banków w wysokości ponad 1 mld zł, co podkreśla nie tylko wiarygodność planów inwestycyjnych firmy, lecz także dobre perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce.

– Rok 2021 to dla nas czas intensywnych działań i wielu sukcesów. Przede wszystkim niemal trzykrotnie zwiększyliśmy liczbę gospodarstw domowych w zasięgu sieci oraz liczbę wsi i miasteczek, do których dociera nasz światłowód. Nasza wielofunkcyjna i innowacyjna platforma API została zatwierdzona jako proof of concept przez MEF (Metro Ethernet Forum). Wdrożone we współpracy z Partnerami rozwiązanie optymalizuje proces dostarczania usług w technologii światłowodowej oraz usprawnia kooperację między operatorami, a w dłuższej perspektywie pozwoli zbudować jednolite, równorzędne i optymalne zasady działania na rynku. Ponadto, jako
trzecia polska firma zostaliśmy przyjęci do grona członków międzynarodowej organizacji FTTH Council Europe, z czego jesteśmy wyjątkowo dumni. Członkostwo w jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branżowych na świecie zapewni nam możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z czołowymi telekomami działającymi na arenie europejskiej i międzynarodowej
mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

W 2021 roku Nexera uzyskała również godło Teraz Polska, a intensywna wewnętrzna działalność na rzecz rozwoju i zapewnienia dobrego miejsca pracy pracownikom firmy spotkała się z uznaniem przekładającym się na tytuł Dream Employer 2021.

Ponad 100 mln kroków na cele charytatywne

Od początku działalności firmy pracownicy Nexery aktywnie włączają się w akcje społeczne na rzecz rozwoju Regionów, w których operator buduje sieć światłowodową. W ramach oddolnej inicjatywy NEXERA Heroes tylko w 2021 roku firma wsparła 9 organizacji pomocowych i charytatywnych (m.in.: Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” i Schronisko DISEL w Wygodzie).

– W projekcie NEXERA Heroes biorą udział pracownicy podzieleni na cztery zespoły odpowiadające czterem Regionom, w których budujemy swoją sieć. Drużyna, która w ciągu kwartału zrobi najwięcej kroków, wybiera cel, na który przeznaczamy pieniądze. Za każde 1000 kroków postawionych przez naszych pracowników firma przekazuje złotówkę na wybrany cel charytatywny. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, remont placówek bądź wsparcie rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że pomoc finansowa Nexery to nie tylko doraźna inwestycja w wybrane organizacje, ale przede wszystkim impuls do poprawy życia lokalnych społecznościmówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

W ramach dodatkowych działań pomocowych w 2021 roku Nexera wsparła finansowo udział 5 uczestnikom Akademii Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites, (APLO) oraz 5 uczestniczkom Uniwersytetu Sukcesu. Firma została partnerem Akademii SkillUp, platformy wspierającej zdobycie kompetencji cyfrowych oraz zasponsorowała roczny program treningowy dla kolarek: Katarzyny Kornasiewicz i Moniki Grzybczyńskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *