Media

Ponad pół miliarda złotych przychodów, rekordowe zyski WP w 2018 roku

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2018 roku miała ponad 542 mln zł wpływów gotówkowych ze sprzedaży. W porównaniu do 2017 roku, zysk spółki wzrósł o 90% i wyniósł prawie 76 mln zł. Telewizja WP osiągnęła break-even point i cały czwarty kwartał ubiegłego roku zamknęła z zyskiem. Wirtualna Polska kontynuuje strategię rozwoju e-commerce, grupa dokonała kilku znaczących akwizycji w obszarach turystyki, projektowania domów i motoryzacji.

 

Po raz pierwszy w historii Wirtualnej Polski wpływy gotówkowe spółki ze sprzedaży przekroczyły 542 mln zł. Rekordowy był również zysk netto, który wyniósł prawie 76 mln zł, a skorygowana EBITDA wyniosła 173 mln zł.

W cztery lata od przejęcia WP czterokrotnie wzrosła liczba obywateli Wirtualnej Polski zatrudnionych w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Czterokrotnie urósł również zysk na poziomie EBITDA. Polska ma w sobie wielowiekowy głód i dużą otwartość na cyfrowy przeskok. Wirtualna Polska, podobnie jak dotychczas, nie zamierza stać z boku. Rola kronikarza to dla nas za mało. Mamy misję, ambicję i odwagę tę nową, cyfrową Polskę współtworzyć  – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 i 2017 roku.

w tys. zł Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018
Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2017
Zmiana Zmiana %
Segment ONLINE  
Przychody ze sprzedaży 550 816 457 482 93 334 20,4%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 526 254 424 502 101 752 24,0%
Skorygowana EBITDA 178 721 150 580 28 141 18,7%
EBITDA 168 726 142 192 26 534 18,7%
Segment TV  
Przychody ze sprzedaży 16 500 8 131 8 369 102,9%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 16 500 8 131 8 369 102,9%
Skorygowana EBITDA  (5 721)  (12 195) 6 474 (53,1%)
EBITDA  (5 833)  (12 556) 6 723 (53,5%)
Segmenty łącznie  
Przychody ze sprzedaży 567 316 465 613 101 703 21,8%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 542 754 432 633 110 121 25,5%
Skorygowana EBITDA 173 000 138 385 34 615 25,0%
EBITDA 162 893 129 636 33 257 25,7%
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  (55 622)  (51 007)  (4 615) 9,0%
Zysk na działalności operacyjnej 107 271 78 629 28 642 36,4%
Wynik na działalności finansowej  (13 833)  (24 340) 10 507 (43,2%)
Zysk przed opodatkowaniem 93 438 54 289 39 149 72,1%
Zysk netto 75 997 40 032 35 965 89,8%

 

Za nami wyjątkowo dobry rok, zarówno w mediach, jak i spółkach e-commerce. Cieszymy się z osiągniętych wyników i z zaufania, którym darzą nas użytkownicy i inwestorzy. Grupa rozwija się nie tylko poprzez akwizycje, ale też dzięki stałemu wzrostowi organicznemu. Wyłączając wpływ akwizycji w 2018 roku, przychody gotówkowe wzrosły o 21%, a EBITDA o 23% mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, Wiceprezes Wirtualna Polska Holding S.A. ds. finansowych.

W 2018 roku Telewizja WP była liderem stacji nadających naziemnie na MUX8, z wynikiem 0,40% udziałów w grupie komercyjnej. Coraz lepsze wyniki oglądalności, wpłynęły na osiągnięcie break-even point. Plan zakładał, że Telewizja WP wygeneruje zysk w jednym miesiącu, udało się go osiągnąć w całym czwartym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży Telewizji WP w 2018 roku wyniosły 16,5 mln zł, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Dynamicznie rosną również wpływy z usług poczty elektronicznej Grupy WP, z których co miesiąc korzysta ponad 10 milionów użytkowników, najwięcej spośród polskich serwisów pocztowych. W grudniu zakończyła się migracja WP Poczty i Poczty o2 na nowy system, jednocześnie o ponad 10% wzrosła liczba użytkowników korzystających codziennie z tej usługi. Ostatnio serwisy pocztowe WP, jako pierwsze w Polsce, wprowadziły usługę opłacania rachunków bezpośrednio ze skrzynki. W planach są kolejne funkcjonalności, które ułatwią zarządzanie codziennymi sprawami i obowiązkami.

W 2018 roku Grupa WP kontynuowała strategię rozwoju e-commerce. Spółka wykupiła pozostały pakiet akcji w Grupie Domodi, stając się jedynym właścicielem. W kolejnych miesiącach Wirtualna Polska kupiła spółki My Travel, Parklot i Wakacyjny Świat (turystyka), Extradom (projektowanie domów) oraz stała się większościowym udziałowcem spółki Superauto24.com. W marcu 2019 Wirtualna Polska kupiła również 13% akcji spółki Teroplan S.A., właściciela serwisu e-podróżnik.pl.

 

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego WP, prowadzi również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy WP abcZdrowie. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lutym 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało ponad 22 mln Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *