Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2018 rok

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu RP oraz Radzie Mediów Narodowych dokumenty: Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2018 roku oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

 

 

KRRiT, wypełniając określony w  art. 12 ust.1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji, obowiązek przedstawienia do końca marca dokumentacji sprawozdawczej, przekazała 30 maja 2019 r. Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezydentowi RP, a także Prezesowi Rady Ministrów dokumenty z działalności w 2018 roku: Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2018 roku oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku. Dokumenty przesłane zostały także do wiadomości przewodniczących właściwych komisji sejmowych i senackich, jak również Rady Mediów Narodowych.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonywania  ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2018 roku, w tym zadań dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania współpracy międzynarodowej, wydawania rozporządzeń, jako wykonawczych aktów prawnych stosownie do posiadanych upoważnień.

W Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji  znajduje się szersza analiza wybranych, najważniejszych  zjawisk i procesów zachodzących na rynku mediów audiowizualnych.

Sprawozdanie z działalności KRRiT za 2018 rok.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *