Stopklatka zniknie z giełdy

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Emitent złożył w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2020 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pismo w zakresie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 

 

 

Przedmiotowe pismo zostało wystosowane do GPW w związku z uzyskaniem w dniu 18 lutego 2020 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na wycofanie akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

KNF określiła termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji na dzień 29 lutego 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *