Radio

Umowa o partnerskiej współpracy między Polskim Radiem a Polskim Komitetem Olimpijskim

Podczas noworocznego spotkania Polskiej Rodziny Olimpijskiej w dniu 8 stycznia br., w którym wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, nastąpiła wymiana dokumentów dotyczących partnerskiej współpracy pomiędzy Polskim Radiem S.A. a PKOl.
 
Polskie Radio reprezentował Prezes Zarządu – Jacek Sobala, PKOl – prezes Andrzej Kraśnicki.
Umowa odnosi się do współpracy Polskiego Radia i PKOl przede wszystkim w dwóch kluczowych obszarach: producencko-nadawczym oraz promocyjnym. Tym samym precyzuje zasady ich współdziałania w zakresie produkcji i emisji programów promujących Polski Ruch Olimpijski i Polską Reprezentację Olimpijską oraz wszelkich imprez sportowych, organizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Europejskich Komitetów Olimpijskich. Na mocy umowy Polski Komitet Olimpijski udzielił Polskiemu Radiu praw do wykorzystywania tytułu “Oficjalny Partner Medialny PKOl” oraz Symbolu Olimpijskiego i Olimpijskich Oznaczeń. Jednocześnie Polski Komitet Olimpijski otrzymał prawo do używania tytułu “Oficjalny Partner Polskiego Radia”, a także symbolu – logotypu nadawcy publicznego. Ponadto Strony ustaliły, że na bieżąco będą współpracować w zakresie wykorzystywania cennych materiałów archiwalnych, znajdujących się zarówno w dyspozycji Polskiego Radia, jak i  PKOl.
Dzięki odnowionej umowie Polskie Radio otrzymało prawo do używania tytułu “Partner medialny PKOl” na zasadach wyłączności  wśród nadawców radiowych oraz pierwszeństwo – w gronie stacji radiowych – w dostępie do związanych ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi informacji i wywiadów z członkami Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.
Jak zgodnie podkreślają przedstawiciele władz Polskiego Radia i PKOl, odnowiona umowa wiąże instytucje o zbieżnych celach i pryncypiach, przede wszystkim w zakresie realizacji misji publicznej na rzecz propagowania polskiego sportu i idei olimpijskiej. Zarówno Polskie Radio, jak i PKOl służą propagowaniu i upowszechnianiu sportu i związanych z nim wartości, działając w sferach informacyjnej i edukacyjnej.
– Zawsze bardzo wysoko ceniliśmy sobie partnerską współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim – mówi Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. – Wsparcie ze strony PKOl stanowi dla nas gwarancję najwyższego, merytorycznego poziomu audycji poświęconych różnym dziedzinom sportu. Tematyka sportowa, będąca jednym z elementów wspólnotowej misji nadawcy publicznego, tradycyjnie zajmuje szczególną pozycję w ofercie programowej Polskiego Radia. Wyrazem tego jest nasze najnowsze przedsięwzięcie, czyli Nagrody Sportowe Polskiego Radia im. Bohdana Tomaszewskiego. Mamy nadzieję, że miliony słuchaczy Polskiego Radia – od dziś Oficjalnego Partnera Medialnego PKOl –otrzymają możliwość bliskiego, nawet ekskluzywnego kontaktu z najwybitniejszymi polskimi sportowcami, trenerami i ekspertami, co w perspektywie najbliższych Igrzysk Olimpijskich nabiera wyjątkowego znaczenia.
 Cieszy nas odnowienie współpracy z Polskim Radiem – nadawcą najwszechstronniej prezentującym wydarzenia bieżące oraz najważniejsze problemy polskiego i światowego sportu, w tym – ruchu olimpijskiego – podkreśla Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. – Radiowcy są z polskimi olimpijczykami nieprzerwanie od roku 1936 i zawsze rzetelnie relacjonują słuchaczom przebieg kolejnych igrzysk. Jestem przekonany, że podobnie będzie w lutym podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang. Liczymy także na wsparcie Polskiego Radia w towarzyszącej tej imprezie kampanii promocyjnej pod hasłem “Jesteśmy jedną drużyną” oraz na włączenie się dziennikarzy radiowych w przedsięwzięcia związane z przypadającym w roku 2019 stuleciem polskiego ruchu olimpijskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *