Vertiv nawiązuje współpracę z firmą Honeywell

Centra danych umożliwiają korzystanie z aplikacji online używanych przez ludzi do pracy, rozrywki i komunikacji. Znajdujące się w nich rozwiązania IT wymagają jednak dużej mocy, aby udostępniać informacje całemu światu. Dlatego firmy Honeywell (NYSE: HON), światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla budownictwa, oraz Vertiv (NYSE: VRT), globalny dostawca rozwiązań z zakresu krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową, rozpoczęły współpracę mającą na celu zapewnienie bardziej zrównoważonej i wydajnej pracy centrów danych. Ich celem jest stworzenie zintegrowanych rozwiązań zwiększających niezawodność centrów danych, ich odporność na awarie i katastrofy oraz optymalizujące wydajność operacyjną. Rozwiązania te mają być dostępne jeszcze w 2020 roku.

 

  • Obie firmy podjęły wysiłek w celu połączenia doświadczenia Honeywell w zakresie technologii operacyjnych z rozwiązaniami Vertiv dla krytycznej infrastruktury cyfrowej, co pozwoli osiągnąć bardziej zrównoważoną i wydajną pracę centrów danych.
  • W ramach pierwszej wspólnej oferty połączone zostaną narzędzia zapewniające inteligentny wybór rodzaju źródeł energii z rozwiązaniami umożliwiającymi scentralizowany wgląd w działalność operacyjną i stan pracy infrastruktury w celu zmniejszenia poboru energii.

Filarem oferty obu partnerów będą tworzone przez Honeywell systemy zarządzania budynkami (BMS), oprogramowanie narzędziowe oraz produkty ochronne, a także dostarczane przez Vertiv systemy zasilania gwarantowanego (UPS), rozwiązania do dystrybucji energii, systemy klimatyzacji precyzyjnej, monitorowania infrastruktury i rozwiązania modularne. Dzięki tej współpracy operatorzy centrów danych każdej wielkości – hiperskalowalnych, dużej skali, kolokacyjnych oraz brzegowych – będą mogli zintegrować wiele rodzajów przetwarzanych informacji w ramach jednego obiektu. Klienci będą mogli wykorzystywać dane z systemów zarządzania budynkami, do optymalizacji swojej działalności, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenia kosztów, a jednocześnie zwiększać wydajność i niezawodność rozwiązań w centrum danych.

Operatorzy centrów danych stoją przed podobnymi wyzwaniami jak właściciele budynków, w których zainstalowano różnorodne systemy, nieprzystosowane do współpracy ze sobą. W centrach danych problemy te występują jednak w większej skalimówi Vimal Kapur, prezes i dyrektor generalny Honeywell Building Technologies.Dzięki współpracy z Vertiv będziemy mogli zaoferować zintegrowane rozwiązania, które ułatwią operatorom centrów danych wykorzystanie ogromu informacji dotyczących stanu pracy ich urządzeń do działań, które będą bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska.

Ciągłość biznesowa ma obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek, ponieważ coraz więcej ludzi zdalnie pracuje, uczy się i kontaktuje ze sobą. To prowadzi do kumulacji wielkich ilości informacji i wzrostu zapotrzebowania na nowe centra danych. Rośnie więc potrzeba, aby były one bardziej niż obecnie wydajne, niezawodne i odporne na czynniki zewnętrznemówi Rob Johnson, dyrektor generalny Vertiv.Współpraca z firmą Honeywell pomoże nam lepiej obsługiwać klientów stojących przed takim wyzwaniem. Nasze oferty uzupełniają się, dzięki czemu operatorzy centrów danych mogą uzyskać z nich jeszcze większą wartość.

Efektywniejsze zarządzanie energią wpływa na czas bezprzerwowej pracy, wzrost wydajności oraz zapewnia zrównoważony rozwój

Znajdujące się w centrach danych rozwiązania w 2018 roku były odpowiedzialne za około 1% światowego zużycia energii.[1],[2] Ale w międzyczasie ich operatorzy poczynili duże postępy w zakresie redukcji i normalizacji zapotrzebowania na moc (w tym zwiększyli ilość wykorzystywanej energii odnawialnej). Dzięki temu możliwe jest wykonanie kolejnych kroków na rzecz bardziej zrównoważonej działalności centrów danych w przyszłości i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Honeywell i Vertiv na początku współpracy będą koncentrować się na rozwiązaniach mikrosieci energetycznych dla centrów danych. Umożliwią one efektywną eksploatację alternatywnych źródeł mocy, takich jak panele słoneczne, ogniwa paliwowe i baterie. Zapewnią też operatorom szybkie zwiększenie funkcjonalności i skali działania centrów danych, a także obniżenie całkowitych kosztów posiadania.

Pierwszym produktem zaoferowanym w ramach współpracy będzie inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią, zawierające w ramach jednej, zintegrowanej platformy funkcje zarządzania różnymi źródłami mocy oraz kontroli ich pracy. Rozwiązanie zapewniające przechowywanie energii, analitykę, prognozowanie i optymalizację ekonomiczną, umożliwi operatorom centrów danych inteligentny i autonomiczny wybór źródeł mocy oraz usług sieciowych w celu zagwarantowania ich efektywnej pracy i zmniejszenia kosztów konsumowanej energii. Jednocześnie utrzymane zostaną wymagania dotyczące ciągłości pracy. Rozwiązanie pomoże też operatorom centrów danych spełnić wymogi dotyczące ciągłości pracy, a jednocześnie zapewnić optymalizację kosztów prądu, spełnienie korporacyjnych założeń w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Pozwoli ono również operatorom skuteczniej realizować założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju i uwzględniać zewnętrzne czynniki ryzyka, takie jak pogoda i niezawodność sieci energetycznej.

Inteligentne rozwiązania zapewniane przez zaufanych dostawców

Duża ilość energii zużywanej do obsługi systemów zarządzania budynkami, w których znajdują się centra danych, panującymi w nich warunkami środowiskowymi oraz fizycznym bezpieczeństwem, może wpływać na zwiększenie ryzyka przestojów. Stworzone przez firmy Honeywell i Vertiv nowe, skalowalne i łatwe do wdrożenia inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zdalne monitorowanie rozwiązań w centrach danych, ich konserwację, wyeliminowanie nadmiarowości oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii (PUE), co przełoży się na obniżenie kosztów.

Honeywell i Vertiv oferują najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla centrów danych. Wśród nich znajdują się produkty należącej do Honeywell marki VESDA wyposażone w zaawansowany mechanizm wykrywania dymu, a także platforma do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa Honeywell Forge, na którą składają się m.in. rozwiązania Honeywell Forge Energy Optimization, Enterprise Buildings Integrator (EBI) oraz Niagara Framework. Z kolei Vertiv dostarcza rozwiązania z rodziny Vertiv™ Liebert®  do zarządzania energią i warunkami środowiskowymi, narzędzia Vertiv Avocent do monitorowania i zarządzania środowiskiem IT oraz systemy dystrybucji zasilania Vertiv™ Geist.

Więcej informacji o współpracy firm Honeywell i Vertiv dotyczącej rozwiązań dla centrów danych dostępnych jest na stronach https://hwll.co/vqtw6 oraz http://b.link/3c94d.

 

[1]    Science, Recalibrating global data center energy-use estimates, E. Masanet, A. Shehabi, N. Lei, S. Smith, J. Koomey, tom367, wydanie  6481, s. 984-986, 28 lutego, 2020 [Udostępnione 4 sierpnia, 2020]

[2]   The New York Times, Cloud Computing Is Not the Energy Hog That Had Been Feared, 27 lutego, 2020 [Udostępnione 4 sierpnia, 2020]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *